ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Studia Podyplomowe „Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie”

Studia Podyplomowe „Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie”

Pierwsze w Polsce Studia Podyplomowe „Wyroby Lakierowe. Technologia i Zastosowanie” dające wiedzę i wspierające karierę, przekazują kompletną, praktyczną i przydatną wiedzę z zakresu najnowszych technologii i stosowania wszystkich rodzajów farb i lakierów. Studia gwarantują wysoki stopień profesjonalnej wiedzy i specjalizacji.

Wykładowcy prezentują najnowszą wiedzę specjalistyczną i dzielą się doświadczeniami ze swojej praktyki zawodowej.

 

Dwusemestralne studia odbywają się w Politechnice Krakowskiej.

Organizatorzy: 

– Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

– Firma ICHEMAD Profarb,  Gliwice

– Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem

 

Zakres tematyczny studiów obejmuje grupy: technologia, zastosowanie, badania, bezpieczeństwo, biznes, a szczegółowo:

-podstawy chemiczne, definicje

-surowce, materiały do wytwarzania

-formułowanie, receptury

-technologia i procesy produkcyjne

-maszyny, urządzenia, instalacje

-właściwości i metodyka badań, przyrządy

-grupy i rodzaje wyrobów lakierowych

-stosowanie; metody, urządzenia, instalacje

-najnowsze produkty, technologie, procesy

-badania i rozwój

-bezpieczeństwo i ochrona środowiska

-biznes i zarządzanie

 

Wykłady i zajęcia prowadzone są w języku polskim oraz angielskim i dedykowane są dla pracowników:

– dyrektorów,  menadżerów, kierowników,  i technologów fabryk farb i lakierów

– pracowników działów marketingu i obsługi klienta producentów farb i lakierów

– specjalistów z działów badań i rozwoju, kontroli jakości

– specjalistów z instytutów badawczych oraz uczelni

– innych osób zainteresowanych biznesem farb

 

Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści:

-Naukowcy z Politechniki Krakowskiej

-Naukowcy i specjaliści z uczelni oraz firm niemieckich

-Doświadczeni specjaliści i praktycy z przemysłu farb i lakierów

-Naukowcy z instytutów badawczych

 

 

Uczestnik Studiów otrzymuje świadectwo Politechniki Krakowskiej

Szersze informacje na stronie: www.studiafarby.pk.edu.pl

Ulotka Studia

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.