ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XI Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych

XI Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych

KOMITET INŻYNIERII CHEMICZNEJ

I PROCESOWEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ CHEMICZNY

 SEKCJA INŻYNIERII I APARATURY CHEMICZNEJ SITPChem

  zapraszają do udziału

 w

 XI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI PRZEPŁYWÓW WIELOFAZOWYCH

Gdańsk, 7 – 9 października 2015 roku

Tematyka Konferencji obejmuje charakterystykę przepływów

gaz – ciecz, ciecz – ciecz, gaz –  ciało stałe – ciecz; wymianę

masy i ciepła  w układach wielofazowych; dyspersję wzdłużną

w strumieniach faz ciągłej i zdyspergowanej; fluidyzację; transport pneumatyczny; przepływy wielofazowe w instalacjach przemysłowych.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

Dr inż. Iwona Hołowacz

Komunikat Organizacyjny

Karta uczestnictwa 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.