ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Dzień Chemii 2015

Dzień Chemii 2015

Chemia jest atrakcyjna i ma świetlaną przyszłość – Dzień Chemii 2015

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem Oddział Cieszyn zorganizowało w Liceum LOTE, 29 maja 2015, sesję „Dzień Chemii 2015”.

 

Dzień Chemii 2015

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.