ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Konferencja PRZEMYSŁ CHEMICZNY za nami

Konferencja PRZEMYSŁ CHEMICZNY za nami

W dniach 5-7 grudnia 2023 w budynku FSNT NOT w Warszawie odbyła się Konferencja naukowo-techniczna „Przemysł Chemiczny” zorganizowana przez ZG SITPChem. W Konferencji uczestniczyło ponad 90 osób. Tematyka konferencji obejmowała trzy obszary problemowe:

  • Edukacja i Nauka
  • Rozwój i Technologia
  • Ochrona Środowiska.

W programie były: wystąpienia i referaty, panele dyskusyjne, sesje posterowe i wystawa.

Konferencja była ważnym obszarem spotkań nauki z biznesem, okazją dla lepszego formułowania potrzeb, dyskusji i prezentowania przez naukowców rozwiązań innowacyjnych.

Udział wzięli naukowcy z uczelni wyższych, instytutów naukowo-badawczych i specjaliści reprezentujący przemysł chemiczny. Zaprezentowali 20 referatów (w trym 3 plenarne), brali udział w 3 panelach dyskusyjnych i prezentowali 22 postery. Szczegółowy program dostępny jest na stronie: https://konferencja-przemyslchemiczny.pl/program/

W trakcie uroczystej gali wręczone zostały prestiżowe wyróżnienia „Inżynier Przemysłu Chemicznego” przyznawane przez SITPChem dla wybitnych przedstawicieli przemysłu chemicznego z tytułu osiągnięć w dziedzinach przedsiębiorczości, innowacyjności, dorobku zawodowego i jego znaczenia dla rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce, oraz funkcjonowania w gospodarce wolnorynkowej. Statuetkę prof. Ignacego Mościckiego wraz z grawerem oraz akty nadania otrzymali:

  • Paweł Markowicz – z oddziału SITPChem Tarnów
  • Piotr Jaworski – z oddziału SITPChem Police
  • Jan Wais – z oddziału SITPChem Tarnów

Wymiernym efektem konferencji są wypracowane konkretne propozycje i wnioski dla działań nauki oraz przemysłu w zakresie bardziej efektywnej wzajemnej współpracy oraz wnioski do potencjalnych modyfikacji aktów legislacyjnych. Szersze  opracowanie będzie zawarte w omówieniu na łamach  czasopisma „Przemysł Chemiczny”- głównego patrona medialnego Konferencji.

Konferencja była zorganizowana przez ZG SITPChem, aktywny udział w organizacji wzięli m.in.: Prezes Jerzy Klimczak, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Józef Kozieł, Przewodnicząca Rady Naukowej Konferencji dr hab. Maria Zielecka, Sekretarz Generalny Stanisław Oczkowicz, Kierownik Biura Justyna Fila, obsługę techniczną realizowała Elżbieta Jarguz. Dziękujemy!

Patronaty Konferencji: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk, FSNT-NOT, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Czasopismo „Przemysł Chemiczny”, „Polskie Towarzystwo Chemiczne”, Instytut CNBOP-PIB i inni.

Konferencja zakończyła się sukcesem i już na stałe będzie corocznym wydarzeniem dla przedstawicieli świata nauki i przemysłu.

(opr. Józef Kozieł SITPChem, 12.12.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.