ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Dzień Chemii ’2023 w Cieszynie

Dzień Chemii ’2023 w Cieszynie

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem Oddział w Cieszynie, realizując misję stowarzyszenia, popularyzuje chemię w szerokim zakresie jej znaczenia w przemyśle i gospodarce w powiązaniu z ochroną środowiska.

Oddział w Cieszynie od wielu lat stara się propagować te zagadnienia poprzez edukację dzieci i młodzieży.

Od 2013 roku SITPChem we współpracy z placówkami oświatowymi organizuje imprezę z wykładami i  konkursami dla młodzieży pod nazwą Dzień Chemii. Wykłady, prezentacje czy pokazy związane z chemią, konkursy wiedzy chemicznej, konkursy na prezentację, na wykonanie plakatów bądź prac fotograficznych, zachęcają młodzież, w formie zabawy, do poszerzania wiedzy, rozwijania zainteresowań oraz ponad standardowych umiejętności i kompetencji.

SITPChem  O/Cieszyn w tym roku po raz dziewiąty przeprowadziło Dzień Chemii’23.

We współpracy z II liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie, w piątek 20.10.2023 w murach liceum, zorganizowane zostało spotkanie dla młodzieży szkół średnich powiatu cieszyńskiego oraz zaproszonych szkół z Czech.

Tytuł i myśl przewodnia tegorocznej imprezy to:  „Kolorowy zawrót Chemii – kationki i anionki w roli głównej”.  W programie Dnia Chemii ‘23 były:

– wykład pt. „Od alchemika do analityka. Historia chemii analitycznej i jej rola we współczesnym świecie”, wygłoszony przez dr hab. Hannę Barchańską  z Katedry Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii Politechniki Śląskiej.

– prelekcja o tajnikach fotografii cyfrowej,  którą wygłosił ” Marcin Konowoł, pasjonat fotografii, fotograf, nauczyciel.

oraz dwa konkursy,

–  konkurs wiedzy ogólnej oraz konkurs na pracę fotograficzną w formie plakatu.

Dodatkowym elementem edukacyjnym oraz integracyjnym jest współpraca transgraniczna szkół z Polski i Czech. W tym roku w imprezie wzięły udział zaprzyjaźnione szkoły  z drugiej strony granicznej Olzy.

Łącznie w Dniu Chemii’23 wzięło udział 28 uczniów z 9. szkół średnich; 7. szkół powiatu cieszyńskiego, 2.  szkoły z Czech – z Czeskiego Cieszyna i Bogumina.

Spotkanie zostało współfinansowane w ramach zadania publicznego tzw. małego grantu, przez Starostwo Powiatu Cieszyńskiego.

Lista laureatów:

Lp.Konkurs wiedzyWynikNauczycielSzkoła
1Oliwia PietraszekI miejsceWioletta ZamarskaLOTE  Cieszyn
2Jolanta RuckaII miejsceMaria JarnotPolskie Gimnazjum Czeski Cieszyn
3Piotr Nowosielski   III miejsceJoanna SzlaurII LO  Kopernika Cieszyn

 

Lp.Konkurs plakatowyWynikNauczycielSzkoła
1Martyna ŚwińczykI miejsceJoanna SzlaurII LO  Kopernika Cieszyn
2Josef Hanuliak   II miejsceLudmila HrbacovaGimnazjum Bogumin
3Weronika Suszka   III miejsceDariusz Gruszka- ProbstI LO Osuchowskiego Cieszyn

Zwycięzcy konkursów otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy.

(inf. i foto: Jacek Nagórniewicz, SITPChem Oddział Cieszyn, listopad 2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.