ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Konferencja Promieniotwórczość w hołdzie Marii Skłodowskiej-Curie w 125. rocznicę odkrycia polonu i radu oraz radioaktywności

Konferencja Promieniotwórczość w hołdzie Marii Skłodowskiej-Curie w 125. rocznicę odkrycia polonu i radu oraz radioaktywności

10 listopada 2023 r. w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie PIB Oddział w Gliwicach w auli im. Jeremiego Święcickiego prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski; Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii Oddział w Gliwicach otworzył Konferencję witając gości uroczystości. Prof. UAM dr hab. Tomasz Pospieszny; Wydział Chemii Zakład Produktów Bioaktywnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosił wykład „Rewolucja w nauce. Odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie” . Po przerwie prof. dr hab. Armand Cholewka; zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Biomedycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zalecał: „Dbajmy o zdrowie ale z fizyką w organizmie. Kolejno prof. NIO dr hab. n. med. Dorota Gabryś; Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach omówiła „Wykorzystanie promieniowania w NIO-PIB Gliwice – od diagnostyki do leczenia”. Uroczystości zakończyły się wieczorem Koncertem Autentikos w Ruinach Teatru Miejskiego/Teatru Victoria w Gliwicach.

Gratulujemy wspaniałego dorobku NIO w Gliwicach  i życzymy sukcesów w następnych latach.

(inf. SITPChem O/Gliwice, 10.11.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.