ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Czasopismo naukowo-techniczne CHEMIK wraca… Gratulacje!

Czasopismo naukowo-techniczne CHEMIK wraca… Gratulacje!

Po czterech latach starań i wielkiego zaangażowania Prezesa ZG SITPChem, Jerzego Klimczaka, CHEMIK , czasopismo wydawane od 1948 roku, pojawił się znowu pośród polskich czasopism naukowo-technicznych.

Prof. dr hab. Rafał Latajka, redaktor naczelny, w słowie wstępnym napisał poruszane w prezentowanych artykułach zagadnienia badawcze są bardzo różne – od ogniw paliwowych, przez wyzwania gospodarki wodorowej, technologię nieorganiczną po modelowanie molekularne. Właśnie taki profil czasopisma jest zgodny z jego koncepcją rozwoju ustaloną przez władze SITPChem i Radę Naukowo-Programową, mamy nadzieję, że w przyszłości poruszane będą zagadnienia ze wszystkich obszarów chemii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej materiałowej. Serdecznie zachęcamy naszych młodszych kolegów, zatrudnionych w różnych jednostkach badawczych jak i przemysłowych, do podzielenia się swoimi osiągnięciami na łamach CHEMIKA. Zachęcamy również jednostki badawcze – wydziały i instytuty – do współpracy, celem opublikowania zeszytów specjalnych przedstawiających ich profil. W bieżącym numerze znajdą Państwo także artykuły na temat najważniejszych wydarzeń z życia SITPChem jak również konferencji 3 Seas Hydrogen Council. Gorąco zachęcam do przeczytania bardzo interesującego artykułu wstępnego autorstwa pana Józefa Kozieła. Życzymy miłej i stymulującej lektury.

Z kolei Prezes Jerzy Klimczak zwrócił się do PT Czytelników: W imieniu Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego z wielką przyjemnością przekazuję Państwu najnowszy numer czasopisma CHEMIK, wydawanego od 1948 r. i zawieszonego od stycznia 2017 r. ze względu na brak środków do jego dalszego finansowania. Jego wznowienie było możliwe dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy wielu osób, za co pragnę serdecznie podziękować. W sposób szczególny dziękuję prof. Piotrowi Młynarzowi, dziekanowi Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, z którym wspólnie podjęliśmy wyzwanie wznowienia tego wyjątkowego czasopisma. Dziękuję także prof. Robertowi Przekopowi z Centrum Zaawansowanych Technologii UAM w Poznaniu oraz całemu Jego Zespołowi, bez których wydanie CHEMIKA nie byłoby możliwe. Dziękuję prof. Józefowi Hoffmannowi z Politechniki Wrocławskiej, który od 2018 r. inspirował mnie i zachęcał do wznowienia wydawania CHEMIKA, a w ostatnim czasie wsparł nas merytorycznie, co przyczyniło się do pozyskania ciekawych prac naukowych, które możemy publikować na łamach naszego czasopisma. Dziękuję Wydawnictwu SIGMA-NOT, a także Kolegium redakcyjnemu miesięcznika Przemysł Chemiczny, którzy służyli nam radą i swoim doświadczeniem. Bez tego wsparcia nie osiągnęlibyśmy celu, jakim było wydanie tego zeszytu. Dziękuję także Zarządowi Głównemu SITPChem za sfinansowanie tego projektu, Kolegium redakcyjnemu i Radzie Programowej kwartalnika Chemik za podjęcie się tego trudnego zadania. Jestem jednak przekonany, że ten pierwszy krok stanie się krokiem milowym do wznowienia czasopisma Chemik, które dzisiaj jest kwartalnikiem, ale z czasem, wierzę, stanie się ponownie chętnie czytanym miesięcznikiem.

Bardzo zachęcamy wszystkich czytelników do powrotu na stronę www.miesiecznikchemik.pl gdzie wydanie to będzie dostępne w open access.

Życzymy powodzenia Zespołowi Redakcyjnemu i prosimy o zainteresowanie i współpracę wszystkich chemików pracujących w przemyśle i ośrodkach naukowych.

(inf. ZG SITPChem 20.09.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.