ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Sekcje SITPChem pracujące przy Oddziale SITPChem w Gliwicach

Sekcje SITPChem pracujące przy Oddziale SITPChem w Gliwicach

 

Sekcja Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

Sekcja Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych działa przy SITPChem O/Gliwice; skupia przede wszystkim pracowników Łukasiewicz – IMPiB, Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach.
Skład osobowy Sekcji jest otwarty; zapraszamy do współpracy. Skład Sekcji: Beata Swinarew (przewodnicząca) oraz członkowie: Marta Lenartowicz-Klik, Mariola Bodzek-Kochel, Sebastian Jurczyk, Michał Stępniak
Kontakt: beata.swinarew @impib.lukasiewicz.gov.pl oraz sitpchem.gliwice@wp.pl

 

Sekcja Ochrony Środowiska

Sekcja Ochrony Środowiska działa przy SITPChem O/Gliwice. Przewodniczącą Sekcji Edukacyjnej w kadencji 2022-2026 jest kol. Grażyna Król.
Skład osobowy Sekcji jest otwarty; zapraszamy do współpracy. Członkowie: Halina Kacprzak, Sabina Kaczan, Jadwiga Przyłucka, Anna Czumak-Bieniecka
Kontakt:sitpchem.gliwice@wp.pl

 

Sekcja Edukacyjna

Sekcja Edukacyjna działa przy SITPChem O/Gliwice. Przewodniczącą Sekcji Edukacyjnej w kadencji 2022-2026 jest kol. Krystyna Wojarska.
Skład osobowy Sekcji jest otwarty; zapraszamy do współpracy. Członkowie: Elżbieta Jarguz, Katarzyna Dąbrowska,
Kontakt: sitpchem.gliwice@wp.pl

 

Sekcja Węglowa

Sekcja Węglowa działa przy SITPChem O/Gliwice. Przewodniczącą Sekcji Edukacyjnej w kadencji 2022-2026 jest kol. Dr inż. Lidia Kurzeja.
Skład osobowy Sekcji jest otwarty; zapraszamy do współpracy. Członkowie: Doc. dr hab. Urszula Szeluga, prof. PAN. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych , Zabrze; Doc. Dr hab. Sławomira Pusz , prof. PAN. Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych ; Zabrze; mgr inż. Grazyna Król, SITPChem Gliwice; dr inż. Jerzy Polaczek, SITPChem, Warszawa; dr inż. Ludwik Tarachowicz, firma Partners System Człuchów; mgr inż. Adam Zabrowarny , firma Partners System Człuchów; mgr inż. Jerzy Miśków, firma OPTICUP, Bielsko Biała; dr inż. Ewa Langer, Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach

Kontakt: lidia.kurzeje@interia.pl oraz sitpchem.gliwice@wp.pl

Sekcja Korozji

Sekcja Korozji działa przy SITPChem O/Gliwice. Przewodniczącym Sekcji Korozji w kadencji 2022-2026 jest kol. Prof. Witold Gnot.
Skład osobowy Sekcji jest otwarty; zapraszamy do współpracy. Członkowie: Henryk Bala, Wojciech Simka, Artur Maciej, Małgorzata Śmieszek-Glanc, Elżbieta Jarguz, Grażyna Król, Jadwiga Przyłucka.
Kontakt: sitpchem.gliwice@wp.pl

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.