ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

V Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne 25-26 marca 2023 r. pod patronatem SITPChem

V Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne 25-26 marca 2023 r. pod patronatem SITPChem

Organizatorzy serdecznie zapraszają na V Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, które odbędzie się w dniach 25-26.03.2023 r.. Sympozjum jest organizowane przez Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików razem z Naukowym Kołem Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Radą Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w formie online na platformie Microsoft Teams.

Najważniejsze informacje o V PSSCh:

 •  kiedy: 25-26.03.2023
 • gdzie: on-line za pomocą platformy Microsoft Teams
 •  udział: BEZPŁATNY
 • dla kogo: studenci, doktoranci, młodzi naukowcy
 •  rejestracja 23.01.2023-05.03.2023
 • wysyłanie abstraktów: do 1.04.2022 na adres pssch2023@gmail.com
 •  forma wystąpienia: komunikat ustny lub poster
 •  temat: badania własne lub popularnonaukowe
 •  dyscypliny: chemia, ekologia oraz ochrona środowiska
 •  kontakt: email: pssch2023@gmail.com lub przez fanpage
 •  potwierdzenie uczestnictwa: książka abstraktów oraz certyfikat
 •  organizatorzy: Bałtyckie Stowarzyszenie Chemików, Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dodatkowo zapraszamy na stronę:
  strona konferencji: http://pssch2023.pl

Celem Sympozjum jest zorganizowanie konferencji w sposób zdalny z zachowaniem najwięcej cech standardowej konferencji. V PSSCh jest skierowane do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców, którzy zaczęli już swoje badania naukowe lub chcą przedstawić prezentacje z badań przeglądowych (na temat popularno-naukowy) z zakresu chemii, ochrony środowiska oraz ekologii. Podczas wydarzenia prelegenci będą mogli zaprezentować komunikat ustny, jak również poster – za pomocą jednoczesnych spotkań w czasie sesji posterowych. Sympozjum jest całkowicie bezpłatne i ogólnodostępne – zarówno dla uczestników czynnych jak i biernych. Mając na uwadze pandemię COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo zarówno uczestników jak i prowadzących, piąta edycja również zostanie przeprowadzona w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Wśród Komitetu Organizacyjnego i Naukowego znajdą się przedstawiciele Uczelni wchodzących w skład Uczelni Farenheita.

Więcej informacji dostępne jest na stronie wydarzenia- http://pssch2023.pl

(inf. PSSCh2023, 2.02.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.