ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu Toruń, 5-7 listopada 2023 pod patronatem SITPChem

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu Toruń, 5-7 listopada 2023 pod patronatem SITPChem

Kujawsko-Pomorskie forum innowacji, nauki, biznesu i samorządu, to wydarzenie o charakterze naukowo-technologicznym poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom zmieniającym kraj i region opierając się na inteligentnych specjalizacjach. Wiodącymi tematami dyskusji będą wyzwania innowatorów związane z transferem wiedzy z sektora nauki do biznesu oraz z pomyślnym wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług.

Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu to konferencja promująca regionalny potencjał naukowy, innowacyjny oraz współpracę biznesową w ramach wszelkich sektorów istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa, a także i świata. W ramach przedsięwzięcia przewidziano panele dyskusyjne, spotkania dedykowane kluczowym dla rozwoju regionu i kraju specjalistom, a także spotkania i wydarzenia promujące współpracę między nauką a biznesem z uwzględnieniem wsparcia administracji samorządowej. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o., wspierane przez uznaną, doświadczoną, regionalną instytucję otoczenia biznesu – Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
Przewodniczący Konferencji:
prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Prezes Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego sp. z o.o.

(inf. SITPChem, 2.02.2023; Strona główna – Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorzadu (rfi.biz.pl, 7.02.2023))

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.