ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Złota Honorowa Odznaka NOT dla kol. Elżbiety Wojaczyńskiej

Złota Honorowa Odznaka NOT dla kol. Elżbiety Wojaczyńskiej

Podczas Noworocznego spotkania członków i sympatyków SITPChem we Wrocławiu, 10 stycznia br., Prezes ZG SITPChem Jerzy Klimczak wręczył kol. Elżbiecie Wojaczyńskiej Złotą Honorową Odznakę NOT. Elżbieta Wojaczyńska Profesor Politechniki Wrocławskiej, jest bardzo aktywnym członkiem SITPChem, przewodniczącą Komisji Konkursu SITPChem na Najlepszą pracę Dyplomową na Wydziale Chemicznym PWr. Jako przewodnicząca Oddziału Wrocławskiego PTChem (2016-2021) stworzyła kanon współpracy między obiema organizacjami, który do dzisiaj skutkuje wspólnymi aktywnościami. Kol. Elżbieta Wojaczyńska jest wiceprzewodniczącą Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej (kolejna edycja Olimpiady odbędzie się pod koniec stycznia br.). Jest współorganizatorką i autorką wykładów Wrocławskich Dni Nauki i Techniki. Jest też zainteresowana wieloma dziedzinami nauki, które wnikliwie zgłębia, co znalazło uznanie w oczach kapituły konkursu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jej Indeks Hirscha wynosi 15, a publikacje były cytowane ponad 600 razy.

 

Prof. PWr Elżbieta Wojaczyńska ze Złotą Honorową Odznaką NOT w towarzystwie Prezesów SITPChem z Warszawy i Wrocławia

Serdecznie gratulujemy Kol. Elżbiecie Wojaczyńskiej, licząc na – jak zawsze dotąd – znakomitą współpracę.
(inf. SITPChem, 15.01.2023)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.