ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zawodowiec Roku 2022 Konkurs dla nauczycieli

Zawodowiec Roku 2022 Konkurs dla nauczycieli

 

Organizatorem konkursu Zawodowiec Roku 2022 jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. Partnerami konkursu są Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji i KGHM Polska Miedź SA.
Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej zaangażowanych nauczycieli ze szkół branżowych oraz centrów kształcenia zawodowego.

Zawodowcem Roku 2022 może zostać każdy nauczyciel, który cechuje się zaangażowaniem i pasją w pracy, wspiera zainteresowania zawodowe uczniów, cieszy się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym oraz posiada szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze w obszarze kształcenia zawodowego.
Kandydaci powinni wyróżniać się na tle innych pedagogów, działać na rzecz promocji kształcenia zawodowego, wprowadzać autorskie rozwiązania dydaktyczne i metodyczne w obszarze kształcenia zawodowego, współpracować z otoczeniem społeczno-gospodarczym (w szczególności z pracodawcami) i dbać o swój rozwój zawodowy.

Nauczyciela zgłosić może szkoła lub centrum kształcenia zawodowego w jednej ze 100 dziedzin (wykaz https://www.frse.org.pl/zawodowiec-roku-2022).
Zgłoszenia przyjmowane są do 31 grudnia 2022 r.
(inf. FSNT-NOT, 6. 12.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.