ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zmarł kol. Tadeusz Słonka

Zmarł kol. Tadeusz Słonka

11 października 2022 r. zmarł nasz Kolega dr inż. Tadeusz Słonka
Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (1968). Członek SITPChem od 1979 r. W działalności stowarzyszeniowej pełnił różne funkcje, od Przewodniczącego Koła do Prezesa Zarządu Oddziału w dwóch poprzednich kadencjach. Zawsze życzliwy, niezwykle kompetentny, pracowity i chętny do współpracy. Miał 78 lat.
Laureat Medalu SITPChem im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego, przez dwie kadencje (od 2014r.) prezes Oddziału SITPChem we Wrocławiu. Niezwykle zasłużony nauczyciel akademicki na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, członek Wrocławskiej Rady FSNT-NOT. W latach 2010-2017 był współorganizatorem Wrocławskich Dni Nauki
i Techniki NOT
Uczestniczył w pracach zespołów badawczych, m. in. w Zakładzie Współspalania
w Zakładach Azotowych w Tarnowie oraz w Zakładach Chemicznych Carbochem
w Gliwicach. Jest Autorem 109 publikacji i 13 patentów.
Żegnaj Przyjacielu!

Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.