ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Jubileusz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji

Jubileusz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji obchodzi 105-lecie swojego istnienia; uroczystości połączone są z zebraniem Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Kol. Józef Kozieł, który na co dzień kontaktuje się z Kolegami w Paryżu dziękując za zaproszenie wyjaśnił, że SITPChem organizuje w dniach 19-20 października 2022 w Warszawie: Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy na którym będziemy wybierać członków władz centralnych w kadencji 2022-2026, oraz uroczyste obchody 95-lecia działalności SITPChem w Polsce. Nie mamy zatem możliwości uczestniczenia w tym ważnym wydarzeniu. Przekazał wszystkim uczestnikom uroczystości pozdrowienia.

Z okazji Jubileuszu 105-lecia istnienia Stowarzyszenia, Prezes ZG SITPChem Jerzy Klimczak wystosował adres, w którym napisał m. in. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji – jedna z najstarszych organizacji polonijnych – zawsze skupiała wybitne postaci – poczynając od gen. Józefa Lipkowskiego – współzałożyciela i pierwszego prezesa oraz Stanisława Ziembińskiego – współzałożyciela i pierwszego skarbnika, aż po współcześnie zarządzających Organizacją

Gratulujemy łączenia tradycji i nowoczesnych form pracy, aktywności
i dokonań, dzięki czemu – mimo licznych zawirowań i zwrotów historii – wciąż podtrzymywana jest więź między społecznościami polskich techników z Francji, a także z innych organizacji polonijnych na świecie.

Z okazji Jubileuszu życzymy wielu następnych sukcesów i wielkiej satysfakcji.

(inf. SITPChem, październik 2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.