ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Grupa Westa Investments planuje wejść na rynek zielonego wodoru

Grupa Westa Investments planuje wejść na rynek zielonego wodoru

Grupa Westa Investments z Krakowa znana głównie z realizowanych projektów deweloperskich poprzez swoją spółkę celową H2 Energy planuje wejść na rynek zielonego wodoru. W zachodniej Polsce chce zbudować hub energetyczny z dedykowanym terminalem, z którego wodór  ma trafiać przede wszystkim na rynek niemiecki. H2 Energy dysponuje gruntami przy granicy z Niemcami, gdzie powstać mają farmy wiatrowe i fotowoltaiczne pozwalające produkować wodór w sposób bezemisyjny. Inwestycja zakłada produkcję, magazynowanie, a także dystrybucje  zielonego wodoru z wykorzystaniem dedykowanego terminalu. Jak zapewnia inwestor, już kilkanaście dużych podmiotów z Europy oraz Bliskiego Wschodu wyraziło zainteresowanie zaangażowaniem się kapitałowo w projekt wodorowy. Plany H2 Energy zakładają przesył wodoru rurociągami, cysternami, barkami a także koleją z Polski do Niemiec.
W wodór, jako paliwo przyszłość, wierzy również inna polska firma, Hynfra, która chce upowszechnić technologie produkcji oraz wykorzystania zielonego wodoru i amoniaku wśród odbiorców z rynku energetycznego, ciepłowniczego, przemysłowego, jak też transportowego. Zielony wodór jest jedyną ucieczką przed rosnącymi kosztami energii i cenami uprawnień do emisji CO2. Firma ma obecnie w swoim portfelu 10 projektów dotyczących zielonego amoniaku w różnym stadium rozwoju, w tym m.in. w Portugalii, Omanie i Polsce. Łączny CAPEX, czyli niezbędne nakłady inwestycyjne na ich realizację, szacowany jest na 18 mld euro. Hynfra chce dekarbonizować przemysł nie tylko zielonym wodorem, ale także zielonym amoniakiem. Firma podpisała niedawno porozumienie z Ameropą, globalnym koncernem z siedzibą w Szwajcarii, zajmującym się produkcją i handlem nawozami, dotyczące odnawialnego zielonego amoniaku oraz metanolu. (SO)

https://www.wnp.pl/chemia/kolejna-polska-firma-wchodzi-w-zielony-wodor-w-planach-inwestycja-za-kilka-miliardow,605742.html, (27.07.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.