ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Od 11 do 16 września br. odbędzie się w Lublinie 64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Zjazd po dwuletniej przerwie, odbędzie się w pełni stacjonarnie i będzie doskonałą okazją do spotkania chemików z całego kraju, wymiany doświadczeń i myśli naukowej, nawiązania i podtrzymania współpracy między ośrodkami naukowymi.
Celem Zjazdu jest również integracja środowiska naukowego tak ważna w ostatnich czasach. Obrady odbywać się będą w 17. Sesjach naukowych oraz Forum Młodych z bardzo interesującym programem.

Organizatorzy zapraszają serdecznie do pięknego Lublina w gościnne progi Uniwersytetu imienia znakomitej polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Bardzo zależy nam na tym, aby tegoroczny Zjazd stał się wyjątkowym wydarzeniem naukowym i kulturalnym. Dołożymy wszelkich starań, aby spotkanie przebiegało w bezpiecznej i przyjemnej atmosferze. Zachęcamy bardzo serdecznie Państwa do aktywnego uczestnictwa!

(Inf. https//zjazd.ptchem.pl, 20.08.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.