ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

IPCC: zmiany klimatu wywołane emisją gazów cieplarnianych już dziś powodują straty w przyrodzie i wśród ludzi

IPCC: zmiany klimatu wywołane emisją gazów cieplarnianych już dziś powodują straty w przyrodzie i wśród ludzi

Zmiany klimatu wywołane emisją gazów cieplarnianych powodują straty w przyrodzie i wśród ludzi. Powodują różne ryzyka, m.in. zgonów, strat w produkcji żywności, dewastację przyrody i ograniczenie wzrostu gospodarczego – podkreśla IPCC w nowym podsumowaniu raportu nt. zmian klimatycznych i ich konsekwencji.

Przeznaczony dla decydentów dokument pt. „Zmiany klimatu 2022: Konsekwencje, adaptacja i zagrożenia” Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikowano 28 lutego br. Został on opracowany i przyjęty przez 270 autorów i 195 rządów, a opublikowany – po sesji plenarnej, która odbyła się w lutym. Raport omawia wpływ zmian klimatu na ekosystemy i społeczeństwa z uwzględnieniem słabych punktów oraz zdolności przystosowania do zmian, obecnych i przyszłych. Autorzy dokumentu wskazują na zagrożenia dla ludzi i środowiska wynikające z ciągłych emisji. Raport oparto na ponad 34 tys. pracach naukowych.

W dokumencie podkreślono, że zmiany klimatu wywołane emisją gazów cieplarnianych przez człowieka powodują powszechne straty i szkody w przyrodzie i wśród ludzi, narażając społeczeństwa i środowisko na różne ryzyka, m.in. zgonów, strat w produkcji żywności, dewastację przyrody i ograniczenie wzrostu gospodarczego. Jest już bezdyskusyjne – zaznaczono – że „zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla dobrobytu ludzi i zdrowia naszej planety”.
Autorzy dokumentu oceniają, że choć działania ograniczające globalne ocieplenie do ok. 1,5 st. C „znacznie zmniejszyłyby przewidywane straty i szkody wywołane zmianami klimatu w systemach ludzkich i ekosystemach (w porównaniu z wyższymi poziomami ocieplenia), to jednak nie mogą już ich całkowicie wyeliminować„.

Więcej: https://naukawpolsce.pl/01.03.2022

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.