ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Galwanotechniczny doktorat roku

Galwanotechniczny doktorat roku

Barwne powłoki – krystaliczne tlenki nanoporowate uzyskane na stopie żelaza z aluminium – pozwalają rozłożyć wodę i uzyskać czysty wodór przy niskim napięciu i z dużą efektywnością procesu. „A wydawało się, że to nie ma zupełnie sensu i miało się nie udać!” – komentuje dr inż. Paulina Chilimoniuk-Szwarc z Wojskowej Akademii Technicznej.


Dr inż. Paulina Chilimoniuk-Szwarc z Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT otrzymała w ramach pracy doktorskiej nowatorskie powłoki fotokatalityczne. W przyszłości mogą one być tanim i szybkim sposobem wytwarzania wodoru jako czystej energii. W minionym roku badaczka odebrała najwyższą nagrodę na corocznej konferencji Towarzystwa Galwanotechnicznego w Warszawie – nagrodę imienia profesora Tadeusza Żaka za najlepsze krajowe rozprawy doktorskie z obszaru galwanotechniki i dziedzin pokrewnych.

Więcej: https://naukawpolsce.pl/8.03.2022

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.