ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXVII Kongres Techników Polskich 23-25 czerwca 2022 r. w Gliwicach – na Politechnice Śląskiej.

XXVII Kongres Techników Polskich 23-25 czerwca 2022 r. w Gliwicach – na Politechnice Śląskiej.

Rada Krajowa FSNT-NOT 24 stycznia br. podjęła uchwałę o organizacji
XXVII Kongresu Techników Polskich (XXVII KTP) 23-25 czerwca 2022 r. w Gliwicach na Politechnice Śląskiej.
Tradycyjnie wraz z nim organizujemy V Światowy Zjazd Inżynierów Polskich
(V SZIP). Hasło tegorocznego spotkania brzmi „Inżynierowie dla zdrowej planety”.
Głównymi organizatorami obu imprez są: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, Politechnika Śląska, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.

Współorganizatorami są: Gliwicka oraz Katowicka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Politechnika Warszawska. Partnerami merytorycznymi są: Akademia Inżynierska w Polsce i Rada Główna Instytutów Badawczych.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam polskich inżynierów z kraju i zagranicy do udziału w XXVII KTP i V SZIP. (www.szip.org.pl).

Ostatnie dwa pandemiczne lata bardzo utrudniły działalność stowarzyszeniową, a tym samym osłabiły nasz wizerunek. Dlatego bardzo proszę o zapoznanie się z programem i informacjami o wydarzeniu oraz upowszechnieniu wydarzenia wśród członków Waszego stowarzyszenia. Organizatorzy proszą również o wskazanie do końca lutego ewentualnych panelistów do sesji związanych tematycznie z ich dorobkiem inżynierskim.

Chcemy zaprezentować władzom i społeczeństwu przyszłościową ofertę polskiego środowiska technicznego zrzeszonego w organizacjach technicznych.
Członkowie stowarzyszeń naukowo-technicznych otrzymują 25 % upustu w opłacie wpisowej.

Osobą do kontaktu jest p. Malwina Wronowska (e-mail: malwina.wronowska@not.org.pl, tel. 22 250 22 12).

(inf. FSNT-NOT, 10.02.2022)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.