ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przemysł Chemiczny12/2021 już dostępny

Przemysł Chemiczny12/2021 już dostępny

W grudniowym wydaniu miesięcznika Przemysł Chemiczny, w stałych działach zamieszczono następujące materiały:

Od Redakcji
Komentarze: Quo vadis? Przemysł 4.0 – mgr inż. Dawid Szpadzik
Wyzwania kompetencyjne dla pracowników laboratoriów badawczych w Przemyśle 4.0 – dr hab. inż. Bożena Gajdzik, prof. PŚ, prof. dr hab. inż. Andrzej Wyciślik
Aktualności
Z życia SITPChem
Z życia PIPC
Konferencje
Z prasy zagranicznej
Przegląd zgłoszeń patentowych.
W części naukowej Redakcja proponuje 13 bardzo interesujących publikacji znakomitych Autorów.
Ponadto w tym wydaniu opublikowano Listę Recenzentów miesięcznika Przemysł Chemiczny i Roczny Spis Treści’2021.
Zapraszamy do lektury i prenumeraty.


(inf. Przemysł Chemiczny, 17.12.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.