ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ochrona przed Korozją 12/2021

Ochrona przed Korozją 12/2021

W wydaniu 12/2021 przeczytać można wiele ciekawych tekstów, m. in.

Tribokorozja jako efekt działania pary trącej w medium płynu synowialnego na przykładzie implantu – endoprotezy stawu biodrowego

Wpływ dodatków stopowych bizmutu i ołowiu na odporność korozyjną powłok cynkowych zanurzeniowych – analiza stereologiczna i odporność korozyjna

Jak oceniać zniszczenia stali kortenowskich? Kiedy jednak malować?

Szkolenia Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w 2022 roku – antykorozja stali i betonu
Z prasy technicznej
Czasopisma związane z tematyką korozji (cz. 8)


(inf. Ochrona przed Korozją, 16.12.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.