ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Nagroda im. Mariana Górnego dla uczniów wyróżniających się w naukach technicznych

Nagroda im. Mariana Górnego dla uczniów wyróżniających się w naukach technicznych

15 grudnia 2021 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu już po raz dziesiąty odbyło się wręczenie zainicjowanej przez SITPChem Nagrody im. Mariana Górnego, przyznawanej uczniom wyróżniającym się w zakresie nauk technicznych. Inicjatorem Nagrody był przed laty Kędzierzyńsko-Kozielski SITPChem, a jej sponsorem Grupa Azoty ZAK S.A.

Tegorocznym laureatem został Damian Gnielinski, uczeń IV klasy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie wchodzącego w skład  Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu.

Damian Gnielinski otrzymał nagrodę za sukcesy osiągnięte w konkursach i olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, innowacji technicznych i wynalazczości oraz za otwartość umysłu, rozwijanie zainteresowań i dociekliwość młodego badacza.

Nagrodę im. Mariana Górnego przyznaje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele ZSTiO, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Barbara Szeremeta, córka Mariana Górnego. Od 2014 r. nagrodę finansuje Grupa Azoty ZAK S.A.

Marian Górny był wieloletnim, zasłużonym pracownikiem Grupy Azoty ZAK S.A.  oraz zaangażowanym działaczem SITPChem.

We wręczeniu Nagrody im. Mariana Górnego udział wzięli prezes Grupy Azoty ZAK S.A., Paweł Stańczyk, przedstawiciele Zarządu Oddziału SITPChem Kędzierzyn-Koźle, Aurelia Stępień – Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego oraz uczniowie III i IV klasy Technikum.

Gospodarzem uroczystości była dyrektor ZSTiO, Maria Staliś. Po jej wprowadzeniu, postać inż. Górnego zaprezentował Prezes Zarządu Oddziału SITPChem Kędzierzyn-Koźle, dr Kazimierz Terelak. Następnie dyrektor Staliś przedstawiła dotychczasowych laureatów Nagrody im. Mariana Górnego, natomiast Barbara Szeremeta, córka Mariana Górnego przedstawiła tegorocznego laureata Nagrody.

Po prezentacjach, prezes Grupy Azoty ZAK S.A. Paweł Stańczyk wręczył nagrodę Damianowi Gnielinskiemu i pogratulował zarówno laureatowi, jak i kadrze nauczycielskiej.

Proszę przyjąć wyrazy uznania za tworzenie optymalnych warunków do kształcenia młodych talentów. Dzisiejszemu laureatowi gratuluję osiągnięć w dziedzinie techniki, wysokich ocen oraz wspaniałych wyników uzyskiwanych na olimpiadach. Wszystkim uczniom życzę sukcesów naukowych, a przede wszystkim tego, by świat nie miał granic dla was i waszych przyszłych dokonań – zwracał się do zgromadzonych Paweł Stańczyk.

W imieniu Starosty Powiatowego gratulacje laureatowi oraz podziękowania szkole i kadrze nauczycielskiej złożyła Aurelia Stępień.
(inf. i foto: SITPChem O/Kędzierzyn-Koźle, 19.12.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.