ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Mgr inż. Eugeniusz Kulczycki Członek Honorowy SITPChem (1932-2021)

Mgr inż. Eugeniusz Kulczycki Członek Honorowy SITPChem (1932-2021)

Mgr inż. Eugeniusz Kulczycki
Członek Honorowy SITPChem
(1932-2021)

Eugeniusz Kulczycki, długoletni Prezes Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, aktywnie współpracował w wielu obszarach z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Zmarł 28 października 2021

Pogrzeb kol. Eugeniusza Kulczyckiego, z udziałem Prezesa ZG SITPChem i Sekretarza Generalnego Stanisława Oczkowicza, w towarzystwie Sztandaru SITPChem odbył się 4 listopada br. w Łodzi.

Pożegnanie kol. Eugeniusza Kulczyckiego ze Sztandarem SITPChem

Poczet sztandarowy SITPChem odprowadza kol. Kulczyckiego na wieczny spoczynek

 

Kol. Eugeniusz Kulczycki (ur. 1932 na Polesiu) przyjechał do Łodzi w 1945 roku, pokochał to miasto i pozostał tutaj do końca swoich dni. Studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkie; ukończył studia jako mgr inż. w specjalności barwniki i półprodukty. Pracę zawodową rozpoczął w 1956 r. w Zakładach Przemysłu Barwników BORUTA w Zgierzu. W latach 1964-1966 kierował budową Oddziału Lanoliny w Łódzkich Zakładach Chemicznych; od 1966 r. był głównym technologiem w Spółdzielni Organika w Łodzi przekształconej potem w Zakłady Chemiczne Organika Argon w Łodzi, i tam był zastępcą dyrektora ds. technicznych; w 2002 r. przeszedł na emeryturę.

W pracy zawodowej był niezwykle kreatywny; podejmował nowatorskie tematy; w swoim dorobku ma kilkanaście zrealizowanych projektów i znakomitych wdrożeń; to m.in. lanolina farmaceutyczna i kosmetyczna; sygnity – tusze do znakowania tkanin; argonity – sole kwasów humusowych; stearyniany glinu, kadmu, wapnia i cynku, żele biostymulujące oraz wiele leków (sorbonit, gastrinal, altacet, anticol, izonit itd.). Pracował w zespołach, których osiągnięcia zamykają się liczbą 50. wdrożonych technologii barwników, półproduktów, środków pomocniczych i preparatów farmaceutycznych. Był także współautorem kilku instalacji produkcyjnych w swoim zakładzie i dwóch podoczyszczalni ścieków oddziałowych. Eugeniusz Kulczycki był niezwykle nowatorskim inżynierem, ale także płodnym autorem kilkunastu dokumentacji technologicznych różnych produkcji; autorem książek dokumentujących dzieje zakładów (Organika i Argon w Łodzi), autorem publikacji w Farmacji Polskiej. Był głównym inicjatorem i realizatorem przekształcenia (w latach 90. XX w.) łódzkich zakładów chemicznych w firmę farmaceutyczną, co zaowocowało powstaniem Zakładu Farmaceutycznego ARGON SA w Łodzi oraz uzyskaniem koncesji na produkcję suchych form leczniczych. Był Autorem 14 patentów; Autorem lub współautorem 90. projektów racjonalizatorskich!

Bardzo bogate zawodowe i autorskie doświadczenia zaowocowały licznymi nagrodami i wyróżnieniami; za swoją pracę był wielokrotnie wyróżniany za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie techniki. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1997); Złotym (1985) i Srebrnym (1980), Krzyżem Zasługi, Honorową Odznaką miasta Łodzi (1981).

Eugeniusz Kulczycki był członkiem SITPChem od 1 października 1966 roku. Był prezesem zakładowego koła SITPChem; od 1972 roku członkiem Zarządu Oddziału SITPChem w Łodzi, a od 2008 roku, po śmierci nieodżałowanej pamięci kol. Stanisława Pięty, prezesem tego Oddziału. W latach 1984-2006 był członkiem ZG SITPChem; pracował w Komisji Nagród i Odznaczeń; był także członkiem Komisji Inwestycyjnej NOT oraz członkiem Łódzkiej Rady FSNT-NOT. Jego wybitne osiągniecia zawodowe i wspaniała praca społeczna w strukturach FSNT-NOT i SITPChem zaowocowała przyznaniem najważniejszych odznaczeń SITPChem – Medalu im. Prof. Wojciecha Świętosławskiego (1995) i tytułem Honorowego Członka SITPChem (2002).

Obok pasji zawodowych, Eugeniusz Kulczycki był zapalonym turystą, odznaczonym Złotą Górską Odznaką turystyczną i Złotą Odznaką Turysty Pieszego.

Eugeniusz Kulczycki współtworzył przemysł chemiczny i farmaceutyczny w Łodzi. Był niezwykle zdolnym inżynierem, a jednocześnie ogromnie zaangażowany w ruchu stowarzyszeniowym inżynierów i techników. Rozumiał sens wspólnoty inżynierów i ich roli w rozwoju cywilizacyjnym Polski i świata; potrafił połączyć swoje umiejętności i pasje w działalności społecznej i edukacyjnej. Wspólnie z Koleżankami i Kolegami z Oddziału SITPChem w Łodzi, Eugeniusz Kulczycki stworzył tam wspólnotę stowarzyszeniową. Znakomicie czuł się zarówno w przemyśle jak i na uczelni – dlatego praca Oddziału była możliwa także po praktycznie zaniechaniu produkcji przemysłowej w dużych zakładach w Łodzi. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej, dzięki także pozycji zawodowej Eugeniusza Kulczyckiego, a wcześniej Stanisława Pięty, powstały warunki do kontynuowana pracy stowarzyszeniowej. Sojusznikami SITPChem był śp. dziekan Wydziału, prof. Tadeusz Paryjczak, a po Jego śmierci prof. Iwona Szynkowska.

Wraz ze śmiercią Eugeniusza Kulczyckiego zamknął się pewien etap w działalności Stowarzyszenia, której najważniejszymi animatorami byli znakomici inżynierowie i społecznicy. Jednak pozostał niezmierzony zakres możliwości dalszego wspólnego działania – swoisty testament Eugeniusza.

W opublikowanym w ostatnim sprawozdaniu z działalności Oddziału przed XXXI Walnym Zjazdem SITPChem, Eugeniusz Kulczycki napisał , że Nic byśmy nie zrobili bez zaangażowania, bez poświęcenia nie licząc czasu. Bez po prostu kochania tego Stowarzyszenia.

Dziękujemy Przyjacielu za czas poświęcony naszym wspólnym sprawom, za pomysły i działanie. Będziemy zawsze pamiętali!

Żegnaj zabierając ze sobą naszą wdzięczność i przyjaźń.

(SITPChem 5.11.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.