ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Inż. Marek Ruzikowski (1948 – 2021)

Inż. Marek Ruzikowski (1948 – 2021)

17 listopada 2021 po długiej chorobie zmarł kol. Marek Ruzikowski, Prezes, Wiceprezes i członek Zarządu Warszawskiego Oddziału SITPChem. Miał 73 lata.

 

Marek Ruzikowski – inżynier chemik pracował w firmie 2R Pharma Consultants w Warszawie. Był także Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED.

W 1999 roku przewodniczył grupie kilku profesjonalistów z branży farmaceutycznej, która powołała Stowarzyszenie ISPE Polska (International Society for Pharmaceutical Engineering) Z inicjatywy i pod przewodnictwem Pana Marka Ruzikowskiego, dokonano pierwszej rejestracji organizacji w organach sądowych, a on sam został pierwszym prezesem tego Stowarzyszenia.

Marek Ruzikowski był też inicjatorem i pierwszym Prezesem Zarządu Fundacji Pro Pharmacia Futura, która została powołana w odpowiedzi na narastającą potrzebę wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu farmacji oraz medycyny pomiędzy nauką a praktyką. Głównym zadaniem Fundacji było i jest działanie na rzecz rozwoju współpracy kadry akademickiej z przemysłem farmaceutycznym, a jej podstawowymi celami są:

  • utworzenie platformy współpracy
  • wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi uczelni, a przedstawicielami przemysłu
  • organizacja przedsięwzięć mających na celu rozpowszechnianie i komercjalizację efektów pracy polskich placówek naukowych w zakresie szeroko pojętej ochrony zdrowia
  • wspieranie podnoszenia kwalifikacji w zakresie wiedzy użytecznej w przemyśle farmaceutycznym przez pracowników naukowo-dydaktycznych
  • inicjowanie, wspieranie i prowadzenie aktywnych działań związanych z ochroną zdrowia
  • upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, skuteczności i jakości leków.

Kol. Marek Ruzikowski był doskonale wykształconym i kreatywnym inżynierem, a także znakomitym menedżerem. Potrafił realizować plany, skupiając się na wyznaczonych celach i znajdując najlepszych współpracowników. Był także społecznikiem. W Oddziale Warszawskim SITPChem pełnił wiele ważnych funkcji, ale nade wszystko był przyjaznym, mądrym Kolegą, na którego wszyscy mogliśmy liczyć.

Marek Ruzikowski został pochowany 29 listopada 2021 na Powązkach w w Warszawie. Msza żałobna w Kościele Św. Boromeusza.

Żegnaj Przyjacielu!!

Koleżanki i Koledzy ze Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.