ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zmarli członkowie z Oddziału SITPChem w Policach – Apoloniusz Puźniak (1933-2021)

Zmarli członkowie z Oddziału SITPChem w Policach – Apoloniusz Puźniak (1933-2021)

Apoloniusz Puźniak (1933-2021)

Apoloniusz był członkiem SITPChem od 1956 roku, odznaczony Odznaką Honorową SITPChem, Złotą Odznaką za zasługi dla Przemysłu Chemicznego, kolejno zasiadał we władzach Koła w Żydowcach, Oddziału w Szczecinie, Sędzia Sądu Koleżeńskiego Oddziału w Policach, Członek Komisji Kwalifikacyjnej nr 385 przy Oddziale SITPChem w Szczecinie, wieloletni Główny Energetyk ZWS Wiskord.

(więcej na www.sitpchem.org.pl/Aktualnosci/Ku pamieci)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.