ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zmarli członkowie z Oddziału SITPChem w Cieszynie

Zmarli członkowie z Oddziału SITPChem w Cieszynie

Jacek Tyczkowski (1952 – 2020)

Jacek Tyczkowski urodził się 2 sierpnia 1952 r. w Legionowie, ale resztę życia spędził w Bielsku-Białej, gdzie ukończył szkoły oraz studia w Cieszynie, w którym wraz z rodziną spędził pozostałą część życia. Pracował w kilku firmach w Bielsku-Białej i w Cieszynie, by finalnie zwieńczyć swoją zawodową karierę inżyniera mechanika w Polifarbie Cieszyn – jako Inspektor oraz szef Zakładowego Dozoru Technicznego. Jacek znany i uznany był jako kompetentny i solidny pracownik, wysoko oceniany przez przełożonych oraz struktury branżowe Urzędu Dozoru Technicznego, co zaowocowało odznaczeniem Go Dyplomem oraz medalem za zasługi i współudział w tworzeniu polskiego systemu bezpieczeństwa technicznego – z okazji 100-lecia UDT.

Jak dobrze pamiętamy, pasją i zamiłowaniem Jacka były turystyka, w tym żeglarska, i praca społeczna, wzajemnie się zazębiające i często uzupełniające. Chcąc wymienić wszystkie funkcje i dokonania w turystyce można by niechybnie pominąć jakąś istotną, bo było ich tak wiele, jednak na wyróżnienie zasługuje wybór Jacka na stanowiska prezesa Zarządu Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie, którą pełnił przez dwie kadencje. Z tytułu działalności i zasług na polu turystyki, kol. Jacek Tyczkowski otrzymał wiele wyróżnień.

(więcej informacji na www.gliwice.sitpchem.org.pl oraz na www.sitpchem.org.pl/Aktualnosci/Kupamieci)


Roman Jurczak (1932-2020)

Roman Jurczak – Członek Honorowy SITPChem – był bez wątpienia człowiekiem spełnionym zarówno zawodowo, przeszedł bowiem całą drogę awansu w różnych newralgicznych obszarach Zakładów, awansując finalnie na stanowisko Dyrektora Handlowego Firmy, a także społecznie, poprzez działalność w SITPChem, gdzie pełnił z zaangażowaniem wiele funkcji zarówno w Zarządzie Oddziału jak i we władzach centralnych. Jego zasług w tych obszarach aktywności nie sposób przecenić, charakteryzował się wybitnymi kompetencjami, zaangażowaniem oraz walorami osobowościowymi budującymi więź, wspólnotę, kooperację. Kol. Roman Jurczak był inżynierem chemikiem o olbrzymiej wiedzy, otwartym na innowacje i nowoczesność, był jednocześnie człowiekiem o dużej empatii. Za swoją pracę zawodową oraz zasługi, ale również działalność społeczną, był odznaczony najwyższymi orderami państwowymi a także stowarzyszeniowymi i NOT.

(więcej informacji na www SITPChem Oddział Oświęcim https//www.SITPChem (www.synthosgroup.com) oraz na www.sitpchem.org.pl/Aktualnosci/Ku pamieci)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.