ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przyjazna Nauka

Przyjazna Nauka

26 października br. wznowione zostały wykłady z cyklu Ptrzyjazna Nauka wykładem pt. „Nowoczesne metody utrzymania ruchu w przemyśle chemicznym”, który wygłosił pan Jerzy Marcinko z Oddziału SITPChem w Puławach.

Wykład odbył się w trybie zdalnym. Należało zalogować się poprzez link:  https://vms.enot.pl/b/sit-qgj-smj i podać kod dostępu: 848190 oraz wpisać imię i nazwisko. Autor wykładu Jerzy Marcinko jest absolwentem Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej oraz Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, a także Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Ukończył również studia doktoranckie w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest autorem/współautorem nowoczesnych technologii remontowych / naprawczych, ocen stanu technicznego i opinii rozwiązań projektowych z zakresu utrzymania ruchu oraz stanu technicznego obiektów przemysłowych /instalacji produkcyjnych i pomocniczych, budynków i budowli, antykorozji przemysłowej. W SITPChem pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu Głównego w Warszawie oraz Wiceprezesa Zarządu Oddziału w Puławach; jest także Wiceprezesem Zarządu FSNT NOT w Lublinie.
(inf. Józef Kozieł, SITPChem O/Cieszyn, 22.10.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.