ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ekspert NOT – nabór wniosków kandydatów

Ekspert NOT – nabór wniosków kandydatów

Rada Miejska NOT wraz z gliwickimi Oddziałami SIMP i SITPChem organizuje seminarium naukowo-techniczne, którgo jednym z celów jest włączenie się w propagowanie idei zrównoważonego rozwoju; w programie dwie prezentacje i dyskusja.

Seminarium odbędzie się 13 października 2021 r. (środa) w Domu Technika NOT w Gliwicach (duża Zarząd Główny FSNT-NOT ogłosił czwartą edycję (1.06 – 31.10.2021 r.)  naboru kandydatów do tytułu „Ekspert NOT.

Osoby ubiegające się o tytuł „Ekspert NOT” składają w Biurze FSNT-NOT wypełnioną Kartę Zgłoszenia wraz z rekomendacją Zarządu Głównego macierzystego Stowarzyszenia.
Jeśli kandydatura jest zgłaszana przez Zarząd TJO FSNT-NOT jest wymagana aprobata Stowarzyszenia, którego członkiem jest kandydat.
Tytuł „Ekspert NOT” Zarząd Główny FSNT-NOT nadaje na podstawie Regulaminu dostępnego na www.not.org.pl (w zakładce „Działalność Statutowa” znajduje się dodatkowa zakładka „Ekspert NOT”) wraz z Kartą Zgłoszenia.

Karty Zgłoszeń kandydatów można przesyłać do 31 października 2021 r.
Tytuł „Ekspert NOT” otrzymało dotąd 59 osób.

Inf. FSNT-NOT, 13.10.2021

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.