ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Seminarium o zrównoważonym rozwoju w Gliwicach

Seminarium o zrównoważonym rozwoju w Gliwicach

Rada Miejska NOT wraz z gliwickimi Oddziałami SIMP i SITPChem zorganizowała 13 października 2021 r. seminarium naukowo-techniczne, którego jednym z celów jest włączenie się w propagowanie idei zrównoważonego rozwoju.

W programie zaproponowano dwie prezentacje i dyskusję.
Jan SURÓWKA – dyrektor „EMS” Energy Engineering & Management Systems, Wiceprezes ZO SIMP, Gliwice wygłosił wykład pt. Zanieczyszczenie środowiska plastikiem i zagrożenia z tego wynikające
Wiesław KUCHARSKI – nadleśniczy Nadleśnictwa Rudziniec i Ewa ŁUKASIK – rzecznik Nadleśnictwa Rudziniec zainteresowali słuchaczy ciekawym wykładem pt. Las – niezmienna wartość w zmieniającym się świecie.

Po wygładach odbyła się interesująca dyskusja. Seminarium zgromadziło w budynku NOT w Gliwicach ponad 60 osób – z satysfakcją zamieniających formę spotkań na platformach elektronicznych na zebranie przy stole dużej Sali w budynku NOT w Gliwicach.
Gratulacje dla organizatorów i uczestników Seminarium.

(inf. SITPChem O/Gliwice, 13.10.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.