ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego SITPChem

Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego SITPChem

7 września 2021 r. w Warszawie odbyło się XIX już w tej kadencji posiedzenie Prezydium ZG SITPChem. Obrady odbywały się w formule mieszanej, 6 osób spotkało się w biurze SITPChem w Domu Technika NOT; pozostali dołączyli na Sali Konferencyjnej SITPChem wykorzystując aplikację VMS-NOT. W posiedzeniu, obok członków Prezydium, uczestniczyła przedstawicielka GKR i dyrektor ds. komunikacji i PR Anna Bieniecka.

Bogaty program spotkania obejmował m. in. informację kol. Józefa Kozieła na temat przygotowań do ETCC2022, którego termin wyznaczono na 12 do 14 lipca 2022 r. w Krakowie. Po zmianach terminu Kongresu z powodu pandemii, ten przyszłoroczny wydaje się niezagrożony. W związku ze zmianą terminu są nowe informacje dotyczące możliwości zgłoszeń osób, referatów i posterów – wszystkie aktualności na www.etcc2022.org

Prezes Jerzy Klimczak poinformował o czasopismach SITPChem, w szczególności o 105 rocznicy najstarszego polskiego czasopisma – Przemysł Chemiczny – i organizowanej z tej okazji konferencji naukowo-technicznej w Warszawie, 20-21 kwietnia 2022 r. oraz o będących na finiszu przygotowaniach do wznowienia wydawania czasopisma CHEMIK. Prezes omówił także możliwe wspólne działania z PTChem i PIPC. Sekretarz Generalny przedstawił bieżące informacje na temat konkursu na opracowanie programów KKZ i KUZ (kursy kształcenia zawodowego w szkolnictwie branżowym) oraz konkursu na opracowanie programów DUZ (kursy obejmujące tematykę dodatkowych umiejętności zawodowych w branżach: chemicznej, ceramicznej i szklarskiej). Kol. Kozieł poinformował o planowanej od października br. kontynuacji cyklu zdalnych wykładów „Przyjazna Nauka”.

Przewodniczący Komisji Nagród i Odznaczeń SITPChem przybliżył konsultację wśród członków Komisji i członków Prezydium SITPChem dotyczącą proponowanego tekstu projektu Regulaminu przyznawania godności Członka Honorowego SITPChem. W wyniku dyskusji Prezydium ZG SITPChem zatwierdziło treść projektu Regulaminu.

Zebranie Prezydium zakończyło się gratulacjami i wspaniałymi życzeniami dla Jubilatki, kol. Anny Bienieckiej. W liście skierowanym do Niej, Prezes Jerzy Klimczak tytułując

Wielce Szanowna Jubilatko, Droga Koleżanko, Nasza Przyjaciółko, kochana Aniu napisał m.in. Na kartach historii naszego Stowarzyszenia, Ty Aniu, zapisałaś się w sposób szczególny – jako redaktor naczelna miesięcznika CHEMIK i uczestniczka, realizatorka setek różnego typu projektów. Zawsze mogliśmy na Ciebie liczyć jako członka zarządu głównego i sekretarza generalnego SITPChem; i wiedzieliśmy, że wszystko czego się podejmiesz, będzie zrealizowane na najwyższym poziomie i z wyjątkową pasją, która jest Twoją wizytówką. Twój życiowy entuzjazm i pozytywne nastawienie do otaczającego Cię świata zaraża wszystkich wokoło i sprawia, że życie staje się bardziej wartościowe. Twoja postawa jest świadectwem tego, że w życiu warto dawać, aby mieć satysfakcję, być docenionym i kochanym.

Serdecznie za to wszystko dziękujemy: za współtworzenie Stowarzyszenia, przyjaźń i życzliwość.

Były piękne kwiaty, niecodzienny prezent, uściski, wzruszenie i wielka radość Jubilatki. Dziękujemy!.

 

 

 

 

Stanisław Oczkowicz, Anna Bieniecka, prof. Jacek Kijeński, Prezes Jerzy Klimczak i Jerzy Marcinko

Podczas kolacji tego samego dnia, dołączył profesor Jacek Kijeński, z pięknym albumem Sętowskiego i dedykacją zatytułowaną Piękna Jubilatko, kochana Aniu. Napisał: Tobie, w piękny czas Jubileuszu z podziwem dla tego, czego dokonałaś, ale przede wszystkim dla Ciebie. Z życzeniami – dużo więcej – w drugiej połowie, która przed Tobą i z miłością. Jacek

Żaden worek lat nie jest ciężki, jeśli wokół są Przyjaciele i wspólna praca. Dziękuję! -powiedziała szczęśliwa Jubilatka po uroczystości.

XX posiedzenie Prezydium ZG SITPChem, zorganizowane 17 września br. online z wykorzystaniem aplikacji VMS-NOT w sali konferencyjnej SITPChem, było poświęcone przegłosowaniu przez członków Prezydium ważnych spraw, przygotowywanych przez ostatnie miesiące, a teraz możliwe do sfinalizowania.

Członkowie Prezydium podczas obrad 17 września 2021 r.

Pierwsza, to zatwierdzenie umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Wrocławską a ZG SITPChem w sprawie współpracy w zakresie wydawania czasopisma naukowo-technicznego CHEMIK, a druga to sprawa zatwierdzenia możliwości zawarcia umowy pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a ZG SITPChem. Obie były przedmiotem licznych dyskusji i ustaleń podczas tegorocznych spotkań Prezydium.

Po jednogłośnym zatwierdzeniu obu projektów podniesiono dodatkowo sprawę organizacji ETCC2022 i możliwych jeszcze zgłoszeń do udziału i współpracy. Cieszy udział w posiedzeniu większości członków Prezydium i Ich gotowość do pracy w piątkowy wieczór. Prezes dziękował wszystkim za aktywność.

(inf. SITPChem, 18.09.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.