ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Ochrona przed Korozją nr 7/2021

Ochrona przed Korozją nr 7/2021

 

W wydaniu lipcowym Ochrony przed Korozją m.in.:

artykuły naukowe:

 KIERUNKI ROZWOJU FARB PĘCZNIEJĄCYCH DO ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH I NOWE ZWIĄZANE Z NIMI OCZEKIWANIA

W artykule  opisano skład i mechanizm działania powłok pęczniejących, a także wpływ warunków atmosferycznych na zdolność powłok do pęcznienia oraz metody poprawy ich właściwości ogniochronnych i antykorozyjnych.

 

ZABEZPIECZENIA OGNIOCHRONNE PODŁOŻY DREWNIANYCH

W pracy podjęto badania nad otrzymaniem wodorozcieńczalnych wyrobów lakierowych, które z jednej strony umożliwiałyby doskonałą ochronę podłoża drewnianego, ale z drugiej zapewniałyby jego ochronę przeciwogniową.

 

ochrona przed korozją w praktyce

METODY KONTROLI FORMULACJI I WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH OGNIOCHRONNYCH FARB PĘCZNIEJĄCYCH

TRWAŁOŚĆ SYSTEMÓW OGNIOCHRONNYCH. DEKLARACJE I RZECZYWISTOŚĆ

 

artykuły promocyjne

INŻYNIERIA POŻAROWA Z UWZGLĘDNIENIEM POWŁOK PĘCZNIEJĄCYCH

 

w numerze także:

FIRECORR 2021 VIRTUAL CONFERENCE – INICJATYWA PSK, MIĘDZYNARODOWA WIRTUALNA KONFERENCJA

POWŁOKI MALARSKIE FIRMY PPG

PLATFORMA COATINO – EDUKACJA I POMOC DLA SPECJALISTÓW Z BRANŻY FARB I LAKIERÓW

PFPNET – HYDROCARBON PASSIVE FIRE PROTECTION NETWORK

CZASOPISMA ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ KOROZJI (CZ. 4).

WYNALAZKI

(inf. Redakcja Ochrona przed Korozją, 20.07.2021)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.