ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.

Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A.

Zmiany w składzie Zarządu Grupy Azoty S.A. Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. w dniu 13 maja powołała Marka Wadowskiego na Członka Zarządu Spółki nowej, XII kadencji z dniem 18 maja 2021 roku, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Rada powołała również Zbigniewa Paprockiego (prezes zarządu SITPChem O/Tarnów), na Członka Zarządu Spółki z dniem 18 maja 2021 roku. Tym samym Rada Nadzorcza stwierdziła ważność wyborów kandydata na Członka Zarządu XII kadencji wybieranego przez pracowników Spółki, przeprowadzonych w dniach 22 marca 2021 – 12 kwietnia 2021 roku oraz uznała wybór Zbigniewa Paprockiego. Zbigniew Paprocki złożył w dniu 13 maja 2021 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Na posiedzeniu w dniu 13 maja 2021 roku Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Grupy Azoty S.A. ze skutkiem na koniec dnia 17 maja 2021 roku Witolda Szczypińskiego – Wiceprezesa Zarządu oraz Artura Kopcia, Członka Zarządu. Skład zarządu Grupy Azoty S.A. na XII kadencję od 18 maja br. będzie przedstawiał się następująco: Tomasz Hinc – Prezes Zarządu, Mariusz Grab – Wiceprezes Zarządu, Filip Grzegorczyk – Wiceprezes Zarządu, Tomasz Hryniewicz – Wiceprezes Zarządu, Grzegorz Kądzielawski – Wiceprezes Zarządu Marek Wadowski – Wiceprezes Zarządu, Zbigniew Paprocki – Członek Zarządu

(inf. Grupa Azoty, 13.05.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.