ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Nowy skład Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Nowy skład Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.

Podczas posiedzenia w dniu 18 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. dokonała zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Na funkcję Prezesa Zarządu powołano z dniem 21 czerwca 2021 r. Pana Pawła Stańczyka – doświadczonego menedżera w sektorze energetyczno-paliwowym, na stanowiskach w randze dyrektora, członka Zarządu i Rady Nadzorczej.

Wiceprezesem Zarządu jest Pan Artur Kamiński, a Bolesław Goranczewski – Członkiem Zarządu

(inf. i foto: Nowy Prezes Zarządu Grupy Azoty ZAK S.A. (grupaazoty.com), 10.07.2021)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.