ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Nowy termin kongresu ETCC2022 – European Technical Coatings Congress (poprzednio ETCC2020), to 12-14 lipca 2022 w Krakowie.

Nowy termin kongresu ETCC2022 – European Technical Coatings Congress (poprzednio ETCC2020), to 12-14 lipca 2022 w Krakowie.

 

Z powodu światowych restrykcji związanych z  pandemią SARS CoV-19, nowy termin kongresu ETCC2022 – European Technical Coatings Congress (poprzednio ETCC2020), to 12-14 lipca 2022 w Krakowie.

Wszystkie dotychczasowe warunki i ustalenia, w tym:

 • Rejestracja do udziału w kongresie
 • Dokonane opłaty kongresowe
 • Przesłane wystąpienia: referaty oraz postery
 • Rejestracje do udziału w wystawie
 • Zgłoszenia do sesji „Summer School” dla młodych naukowców

Pozostają ważne w nowym terminie kongresu.

Więcej szczegółowych informacji na stronie: www.etcc2022.org

Prezentacje ETCC2022 dotyczą najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie farb, lakierów, surowców, klejów, materiałów budowlanych, technologii i koncepcji z nimi związanych.

Nowy termin zgłaszania abstraktów: 30 stycznia 2022

Najważniejsze Fakty i Liczby dotyczące Kongresu:

W ciągu trzech dni trwania kongresu odbędą się prezentacje plenarne, 6 sesji równoległych, prezentacje posterów oraz wystawa.
Prelegenci reprezentują największe firmy, instytuty i uniwersytety z wielu krajów całego świata
Zostały ustanowione nagrody w wysokości 1000 € każda, które zostaną przyznane w następujących kategoriach:

 • Najlepsza prezentacja kongresu
 • Najlepszy referat młodego naukowca
 • Najlepsza prezentacja w tematyce ekologicznej
 • Inne nagrody i wyróżnienia

Organizatorzy Kongresu ETCC2022

 • Europejska Federacja FATIPEC – Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries (www.fatipec.com)
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem (www.sitpchem.org.pl )

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym Kongresu:
e-mail: etcc2022@sitpchem.org.pl

(inf. Józef Kozieł, Przewodniczący KO ETCC2022, 22.03.2021)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.