ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Zmarł prof. dr hab. inż. Karol Machej

Zmarł prof. dr hab. inż. Karol Machej

12 listopada 2020 roku zmarł w wieku 89 lat śp. prof. dr hab. inż. Karol Machej.

Uczony, specjalista w dziedzinie inżynierii chemicznej, autor licznych prac naukowo-badawczych, wychowawca wielu pokoleń inżynierów chemików i inżynierów mechaników, przyjaciel młodzieży. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, a następnie Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, w tym Prodziekana Wydziału, Dziekana Wydziału, Dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej i Budowy Aparatury, Członek Senatu Politechniki Śląskiej, Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

https://www.polsl.pl/Wydzialy/RCh/Lists/AktualnosciWydzialuChemicznego/20.11.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.