ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

SITPChem – cykl wykładów Przyjazna Nauka” z wykorzystaniem systemu VMS.eNOT.pl 

SITPChem – cykl wykładów Przyjazna Nauka” z wykorzystaniem systemu VMS.eNOT.pl 

Koleżanki i Koledzy z Oddziału SITPChem w Cieszynie z Prezesem Józefem Koziełem zainicjowali program wykładów w cyklu „Przyjazna Nauka”.  Został uzgodniony z wykładowcami sposób prezentacji oraz forma, która ma służyć popularyzowaniu chemii oraz innych nauk. Józef Kozieł stworzył program, który – liczymy – uda się w całości zrealizować.
Wykładowcami będą znakomici Profesorowie z wielu polskich uczelni oraz inżynierowie i menedżerowie z firm przemysłowych.

Wykłady będą dedykowane wszystkim członkom SITPChem w kraju oraz młodzieży szkół średnich zainteresowanej poszerzeniem wiedzy. Informacje i apel o zainteresowanie skierowany jest także do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Prezentacje będą się odbywły poprzez platformę „Sala Konferencyjna” (system VMS.eNOT.pl ). Słuchacze będą uczestniczyć logując się poprzez link  https://vms.enot.pl/b/sit-qgj-smj i następnie podając kod dostępu: 848190  oraz  wpisanie imienia i nazwiska.

Wszyscy PT Prelegenci otrzymają instrukcję prowadzenia wykładu przy użyciu tej platformy. Tymczasem przekazujemy informację – z prośbą o jej rozpowszechnienie w możliwie najszerszych kręgach zainteresowanych.

Program całego przedsięwzięcia z nazwiskami wykładowców i tematami wykładów przekażemy wkrótce na www.sitpchem.org.pl.

(inf. Józef Kozieł, SITPChem O/Cieszyn, 27.11.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.