ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Przyjęcie sprawozdań merytorycznego i finansowego przez Zarząd Główny SITPChem na posiedzeniu 22 czerwca 2020

Przyjęcie sprawozdań merytorycznego i finansowego przez Zarząd Główny SITPChem na posiedzeniu 22 czerwca 2020

 

Zarząd Główny jednogłośnie przyjął sprawozdanie  merytoryczne  i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2019 r. i zatwierdził przedstawiony bilans za rok 2019.

Zarząd Główny SITPChem postanawia, że zysk z działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego za rok 2019 zostaje w całości przekazany
na  działalność statutową

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.