ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

22 czerwca 2020 – Jubileusz Profesora Jacka Kijeńskiego

22 czerwca 2020 – Jubileusz Profesora Jacka Kijeńskiego

Urodziny Profesora Jacka Kijeńskiego – wobec panującej pandemii – odbywały się przy internetowej obecności wszystkich członków Zarządu Głównego SITPChem. W uroczystości w biurze ZG SITPChem w Warszawie uczestniczyli: Dostojny Jubilat – prof. Jacek Kijeński (przez 16 lat pełnił funkcję Prezesa ZG SITPChem), Jerzy Klimczak – Prezes Stowarzyszenia, Stanisław Oczkowicz – Sekretarz Generalny, Jerzy Kropiwnicki, Stefan Oborski, Anna Bieniecka i Justyna Fila.

Od lewej: Prezes Jerzy Klimczak, Anna Bieniecka, Justyna Fila, Jubilat prof. Jacek Kijeński,
Stefan Oborski, Sekretarz Generalny Stanisław Oczkowicz

Stowarzyszeniowi Przyjaciele – Jerzy Kropiwnicki i prof. Jacek Kijeński

Prezentem od SITPChem dla profesora był Anioł
wyrzeźbiony przez Pana Józefa Szypułę z Czechowic-Dziedzic.

A do Anioła dołączone takie oto życzenia:

Kolego! Profesorze! Przyjacielu! Drogi Jubilacie!

niami, przed Twoją nieustającą ciekawością i dociekliwością.

Przed Tobą – Przyjacielem i naszym przez wiele lat Przewodnikiem. Dziękujemy!

Oddajemy w Twoje ręce Anioła – rudego i w czerwonej sukni. Niech Cię cieszy, niech Cię strzeże, niech dodaje Ci otuchy
i pilnuje Twego zdrowia.

Z wielkim szacunkiem i serdecznością.  Koleżanki i Koledzy z SITPChem.

Dobrym zwyczajem w SITPChem jest przygotowywanie okolicznościowych strof przez Kol. Zbigniewa Ślęzaka z Kędzierzyna-Koźla. Składnym słowem kol. Ślęzak złożył zdalne życzenia Profesorowi, odczytane wszakże podczas uroczystości. A brzmiały one tak:

  Jubileusz  70-lecia  urodzin

            PT  Jacka  Antoniego  Kijeńskiego

                                    

Dziś nasz Przyjaciel Jacek Kijeński z Warszawy,

Mąż z wyglądu młodszy raczej niż starszawy,

Ma okrągłe urodziny.

Z dokładnością do godziny

Od siedmiu dekad los dla Niego jest łaskawy.

 

Znajomość z Profesorem to powód do chluby.

Jego wykład się chłonie bez czasu rachuby.

Wiedza, pogląd i oprawa

Uczą – wywołując brawa –

„Wydmuch ditlenku węgla nie przyniesie zguby!”

 

W SITPChem jest Postacią godną admiracji.

Lat szesnaście przewodził naszej Asocjacji!

Dyskutant bezpardonowy

I nasz Członek Honorowy.

Świetny przykład dla nowej, młodszej generacji.

 

Jubilat – dochodzimy tu do pełnej zgody –

To niezłomny Zwycięzca – są na to dowody.

Wspomnieć będzie nie od rzeczy

I nikt chyba nie zaprzeczy,

Iż hołduje wymogom nowatorskiej mody!

 

Wielce szanowny Jacku, drogi Dostojniku –

Życzymy zdrowia w cale i szczęścia bez liku.

Miej zawsze uśmiech na twarzy

I niech Ci się dobrze darzy!

Przyjmij powinszowania w formie limeryku.

 

                 Zbigniew Ślęzak    22 czerwca AD 2020

PS

Jubileusz Twój czcimy w okresie pandemii,

Przeto nie urządzamy wielkiej akademii…

Z troską nakładamy maski.

Dedykując Ci oklaski,

Śpiewamy – żyj nam sto lat – Guru polskiej chemii!

 

Los zdarzył, że w restauracji BUM BUM  (uroczysty obiad) na ścianie wymalowane były wspaniałe skrzydła anielskie. Profesor zgodził się „przypiąć” je sobie – z takim oto efektem:

 

 

Były zatem gratulacje, dobre życzenia, upominki. Rozmowy o przeszłości i przyszłości Stowarzyszenia. Nade wszystko jednak uśmiechy i radość.

Gratulacje i najlepsze urodzinowe życzenia Profesorze!

(sylwetka Profesora na: https://sitpchem.org.pl/Aktualnosci

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.