ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemii

Działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemii

W lutym br. informowaliśmy, że mgr inż. Jerzy Majchrzak został powołany do Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Chemii jako reprezentant SITPChem. Animatorem działań Rady jest kol. Przemysław Wojdyła ze Stowarzyszenia Zachodniopomorskiego Klastra Chemicznego Zielona Chemia. www.zielonachemia.eu

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia” jest skutecznie działającym na arenie międzynarodowej klastrem badawczo-rozwojowym skupiającym przedsiębiorstwa i jednostki naukowe z województwa zachodniopomorskiego oraz z innych części Polski w ramach nowobudowanych łańcuchów wartości wokół projektów badawczo-rozwojowych i demonstracyjnych związanych z tzw. zieloną chemią, prowadzając tym samym do większej aktywności innowacyjnej jej członków na rynku polskim i zagranicznym.

Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia wspólnie z Kancelarią Prawną RM MALUJDA przygotował opracowanie pod nazwą „Executive Summary” – narzędzie dla przedsiębiorców pomagające w zrozumieniu zapisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. pod nazwą Tarcza Antykryzysowa. W Informatorze skupiono się na kwestiach najbardziej istotnych – podatki / ulgi / dofinansowanie wynagrodzeń / zmiany terminów w sprawozdawczości.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt sekretariat@sitpchem.org.pl; udostępnimy PDF tych dokumentów.

(inf. http://zielonachemia.eu/; SITPChem)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.