ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Dr Sebastian Jurczyk – młodym naukowcem z Polski na ETCC2020

Dr Sebastian Jurczyk – młodym naukowcem z Polski na ETCC2020

Dr Sebastian Jurczyk jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (kierunek: chemia). Od 2011 roku pracuje w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach. Od początku swojej pracy w Instytucie związany jest z Zakładem Badawczo-Analitycznym posiadającym status laboratorium badawczego akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji. Zajmuje się badaniami z zakresu analizy termicznej (techniki DSC, TGA, DMA), badaniami wytrzymałościowymi. Obiektami badań są głównie tworzywa polimerowe, kompozyty na osnowie polimerowej, farby, wyroby oraz powłoki lakierowe. W 2018 roku obronił pracę doktorską pt. „Biokompozyty wybranych poliestrów biodegradowalnych” na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Obecnie kontynuuje pracę w Instytucie skupiając się na badaniach z zakresu analizy termicznej. Prowadzi także badania własne dotyczące sposobów zwiększenia stabilności termicznej polihydroksyalkanianów. Wśród zainteresowań naukowych można wymienić polimery biodegradowalne, biokompozyty, recykling tworzyw, wykorzystanie metod analizy termicznej w badaniach farb i lakierów. Był wykonawcą w kilku projektach międzynarodowych, finansowanych przez NCBiR, odpowiedzialny za wykonanie badań wybranymi technikami analizy termicznej. Brał również udział w realizacji projektu badawczego finansowanego przez NCBiR w programie BIOSTRATEG pt.: „Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa”.

Poza pracą zawodową interesuje się kulinariami, informatyką i motoryzacją.

(inf. IMPIB Oddział Farb i Tworzyw w Gliwicach, 21.03.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.