ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Newsletter NCBR

Newsletter NCBR

NCBR – Razem damy radę – przedłużono nabory we flagowych konkursach, spotykania z Wnioskodawcami online, uelastycznione podejście do rozliczania projektów, zdalne szkolenia.

NCBR podejmuje serię działań redukujących zagrożenia oraz ograniczających skutki epidemii

Oświadczenie dyrektora Centrum, Wojciecha Kamienieckiego, dotyczące działań, jakie NCBR podejmuje w obliczu sytuacji w kraju: https://www.ncbr.gov.pl/

Informacja dla beneficjentów programów realizowanych ze środków POIR, POIG, POIŚ oraz programów krajowych i międzynarodowych

Wiadomo, że wielu Beneficjentów obawia się konsekwencji niedotrzymania terminów realizacji projektów zapisanych w umowach. Dlatego ze względu na wprowadzenie w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19, NCBR będzie indywidualnie rozpatrywać przypadki naruszeń postanowień umów w tym zakresie.

Informacja dla beneficjentów konkursów PO WER

Podobne podejście zastosowane będzie w przypadku Beneficjentów realizujących projekty z programu POWER. Każdy przypadek niedotrzymania terminu realizacji zobowiązania umownego powinien zostać należycie uzasadniony i udokumentowany.

Więcej czasu na Szybką Ścieżkę

Wydłużony został czas naboru we flagowym konkursie Szybka Ścieżka.

Szkolenia przeniosły się do sieci

Dla minimalizacji zagrożenia NCBR dla Firm szkolenia prowadzone są teraz online.

Europejskie partnerstwo dla zdrowia

Europa poszukuje nowych rozwiązań diagnostycznych i leczniczych w walce z koronawirusem.

(Inf. newsletter@ncbr.gov.pl, 23.03.2020)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.