ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Trwają przygotowania do ETCC2020

Trwają przygotowania do ETCC2020

 

ETCC2020 – European Technical Coatings Congress (www.etcc2020.org ) odbędzie się w dniach od 2 do 4 września 2020 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kongres organizowany jest od 70 lat w różnych krajach europejskich. Po raz pierwszy odbywać się będzie w Polsce.

Organizatorami kongresu ETCC2020 są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem (www.sitpchem.org.pl ), oraz Europejska Federacja FATIPEC – Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries (www.fatipec.com).  Zaangażowanie w kongresie specjalistów z całego świata ułatwia fakt przejęcia obecnie przez FATIPEC kierownictwa w Globalnej Federacji CSI – Coatings Societies International  (www.csi-coatings.org ).

W trakcie 3-dniowego kongresu prowadzone będą wykłady plenarne oraz równoległe 3-4 sesje tematyczne, sesja posterowa, wystawy. Kongresowi towarzyszy także Sesja „Summer School” – z wykładami dedykowanymi studentom i młodym naukowcom.

Zapraszamy do zgłaszania abstraktów referatów lub posterów
oraz rejestracji udziału w ETCC2020.

Szczegóły dostępne są na stronie kongresu:  www.etcc2020.org/en/congress/application-docs

Termin nadesłania streszczeń  – 30 stycznia 2020

ETCC2020 jest najbardziej prestiżowym i najważniejszym kongresem technicznym oraz naukowym wydarzeniem, platformą spotkań przemysłu z naukowcami z instytutów i uczelni.  Będzie to doskonałą okazją do nawiązania współpracy międzynarodowej, zdobycia unikalnej wiedzy dotyczącej najnowszych osiągnięć w zakresie surowców, produktów, urządzeń, badań rozwojowych oraz testowania. W trakcie kongresu oceniane będą wszystkie referaty wg ustalonych kryteriów, w tym: nowość naukowo-techniczna, możliwość zastosowania nowego opracowania, sposób prezentacji.

Federacja FATIPEC przyznaje nagrody po 1000 Euro za wyróżnione referaty w czterech kategoriach. FATIPEC pokrywa pełne koszty uczestnictwa w Kongresie  dla jednego młodego naukowca z każdego kraju członkowskiego.

Kontakt e-mailowy:
etcc2020@sitpchem.org.pl

Media społecznościowe:
Facebook: https://facebook.com/etcc2020
Instagram: https://instagram.com/etcc2020

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.