ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

23. Konferencja PRZEMYSŁ CHEMICZNY- horyzonty i perspektywy rozwoju

23. Konferencja PRZEMYSŁ CHEMICZNY- horyzonty i perspektywy rozwoju

zapraszamy na 23. Konferencję „Przemysł Chemiczny – horyzonty i perspektywy rozwoju” z cyklu restrukturyzacja przemysłu chemicznego w dniach 04-06 XII 2019 r. do Ustronia-Jaszowca.

Konferencja od początku roku zapowiadana w miesięczniku „Przemysł Chemiczny”, tradycyjnie adresowana jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem przemysłu chemicznego w Polsce oraz współpracą nauki z przemysłem.

Organizator:  Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Współorganizatorzy:  Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, FSNT NOT Rada Miejska w Gliwicach, Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC)

Termin zgłoszenia udziału:  20 listopada 2019 r.

Tematyka:  to szerokie spektrum zagadnień od problemów surowcowych poprzez nowe technologie do przemysłu 4.0. W gronie osób reprezentujących przemysł i naukę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jakie zmiany czekają przemył chemiczny w Polsce.

  • Idee przemysłu 4.0 w branży chemicznej
  • Nauka a przemysł – elementy aktywizacji wzajemnej współpracy (w tym doktoraty wdrożeniowe)
  • Surowce, produkty, systemy i nowoczesne technologie
  • Polski przemysł chemiczny a świat – osiągnięcia polskiej chemii w ostatnim dziesięcioleciu
  • Narzędzia restrukturyzacji, innowacji i konsolidacji przemysłu chemicznego
  • Przemysł chemiczny szansą czy zagrożeniem dla środowiska naturalnego?

Lista tematów jest otwarta – zapraszamy do zgłaszania się zarówno w roli prelegentów jak i uczestników konferencji.

Link:  http://gliwice.sitpchem.org.pl/23-konferencja-przemysl-chemiczny/  ‎

zawiera więcej  komunikat ze szczegółami organizacyjnymi oraz kartę zgłoszenia.

Kontakt z Komitetem Organizacyjnym:

ZO SITPChem, 44-100 Gliwice ul. Górnych Wałów 25, skr. poczt. 107 tel./fax +48 32 231 27 26,

Jerzy Kropiwnicki:+48 664 421 350, Grażyna Król: +48 664 421 349, Elżbieta Jarguz: +48 664 421 351

e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl

Szczegóły merytoryczne i organizacyjne zawiera :
Komunikat 2019
Karta zgłoszenia 2019

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.