ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Olimpiada Wiedzy Technicznej

Trochę historii…  Jeszcze  przed powstaniem Olimpiady Wiedzy Technicznej (1973), przeprowadzone zostały zawody ze znajomości techniki dla uczniów szkół średnich województwa katowickiego. W 1974 roku doktor nauk technicznych Zygmunt Kalisz, wówczas instruktor Katowickiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego i pracownik naukowy Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego, zainicjował Olimpiadę Wiedzy Technicznej. Dzięki jego inicjatywie organizatorem Olimpiady stał się Związek Harcerstwa Polskiego, który pozyskał do współpracy przy jej organizacji Naczelną Organizację Techniczną.
Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT) jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna, która realizuje to zadanie na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. OWT zostało objęte patronatem ministra gospodarki. Pierwszym Przewodniczącym OWT był Honorowy Prezes NOT prof. inż. Janusz Tymowski. Po jego śmierci pracami Komitetu Głównego OWT kierował prof. dr hab. inż. Tadeusz Puff. Obecnie Przewodniczącym OWT jest prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski. Honorowym Przewodniczącym OWT był prof. inż. Jan Oderfeld.

Obecnie OWT jest rozgrywana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
Pani prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko, członek Zarządu Głównego SITPChem, została zaproszona do udziału w Komitecie Głównym XLVI edycji OWT przez Przewodniczącego Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej, Pana prof. dr. hab. inż. Stanisława Wincenciaka i Zarząd Główny FSNT-NOT. Pani Profesor Kawalec-Pietrenko zaproszenie przyjęła; jest jedną z tych osób, które od wielu lat współpracują przy organizacji tego ważnego dla środowiska naukowo-technicznego wydarzenia, a przede wszystkim dla rozwoju zainteresowań technicznych młodzieży.

W piśmie skierowanym w tej sprawie przez Ewę Mańkiewicz-Cudny, Prezesa FSNT-NOT, do Pani Profesor podana została informacja o nieuzyskaniu dofinansowania OWT z Ministerstwa Edukacji Narodowej, co wymaga od FSNT-NOT dużych zmian organizacyjnych i zmusza do poszukiwania sponsorów.

(inf. własna, przygotowana na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Olimpiada_Wiedzy_Technicznej. 23.09.2019).

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.