ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Rada Programowa miesięcznika Przemysł Chemiczny

Rada Programowa miesięcznika Przemysł Chemiczny

Prezydium ZG SITPChem zatwierdziło skład nowej Rady Programowej wydawnictwa „Przemysł Chemiczny” i „Chemik” .

Skład Rady, zaproponowany przez Kolegium Redakcji Przemysłu Chemicznego, został uzupełniony propozycjami Zarządu Głównego SITPChem – osób, reprezentujących przemysł i firmy chemiczne oraz przedstawicieli organizacji chemicznych; są to: dr inż. Krzysztof Bednarz, prezes zarządu ZA Puławy/wykładowca KUL; prof. dr hab. Izabela Nowak, prezes Zarządu Głównego PTChem; mgr inż. Witold Szczypiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, dyrektor generalny ZA Tarnów; prof. dr hab. Maria Zielecka, IOP COB Józefów; mgr inż. Tomasz Olczak, dyrektor Biura Technologii PKN ORLEN Płock oraz dr inż. Arkadiusz Kamiński, SITPChem Zarząd Główny, autor publikacji w „PCh” i wzajemnie zaakceptowany przez Redakcję i ZG SITPChem. Mamy wielką nadzieję na aktywność i wsparcie działań redakcji przez członków Rady oraz na wiele wspólnych ze Stowarzyszeniem inicjatyw. Dziękujemy wszystkim powołanym Członkom Rady za akces współpracy i życzmy satysfakcji z pracy we współtworzeniu miesięcznika Przemysł Chemiczny.

Nowy skład Rady Programowej miesięcznika przemysł Chemiczny jest następujący:

 

 1. dr hab. inż. Dariusz Bogdał, dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, autor publikacji w „PCh”, zleceniodawca wydania zeszytu z 50. publikacjami Wydziału w zeszycie 7/2016
 2. Prof. dr hab. inż. Katarzyna Chojnacka, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, autorka kilkudziesięciu publikacji w „PCh”
 3. Dr hab. inż. Anna Chrobok, prof. PŚ, prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, autorka publikacji w „PCh”
 4. Prof. dr hab. Barbara Gworek, Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, b. wieloletni dyrektor IOŚ, zleceniodawca zeszytów „PCh” na jubileusze 25- i 30-lecia IOŚ, autorka publikacji w „PCh”
 5. Prof. dr hab. inż. Janusz Igras, dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, autor publikacji w „PCh”
 6. Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, prorektor ds. edukacji ustawicznej Politechniki Poznańskiej, autor publikacji w „PCh”
 7. Mgr inż. Jerzy Klimczak, prezes Zarządu Głównego SITPChem
 8. Dr hab. Dorota Kołodyńska, prof. UMCS, prodziekan ds. dydaktyki, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, autorka publikacji w „PCh”
 9. Prof. dr hab. inż. Andrzej Marczuk, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, autor publikacji w „PCh”
 10. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga, dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, autor publikacji w „PCh”
 11. Dr hab. inż. Sebastian Opaliński, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, autor publikacji w „PCh”
 12. Prof. dr hab. Robert Pietrzak, Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, autor publikacji w „PCh”
 13. Dr hab. Stanisław Porada, prof. AGH, prodziekan ds. ogólnych, Wydział Energetyki i Paliw, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, autor publikacji w „PCh”
 14. Dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. PW, prodziekan ds. rozwoju, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, redaktor działowy „PCh”, autorka publikacji w „PCh”
 15. Dr inż. Andrzej Sikora, prezes zarządu Instytutu Studiów Energetycznych Sp. z o.o., autor publikacji w „PCh”
 16. Dr inż. Aleksander Sobolewski, dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, autor publikacji w „PCh”
 17. Prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, autorka publikacji w „PCh”
 18. Prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński, prorektor Politechniki Warszawskiej ds. fili w Płocku, autor publikacji w „PCh”
 19. Dr inż. Tomasz Zieliński, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Warszawa
 20. Dr inż. Krzysztof Bednarz, prezes zarządu ZA Puławy/wykładowca KUL
 21. Prof. dr hab. Izabela Nowak, prezes zarządu głównego PTChem
 22. Mgr inż. Witold Szczypiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty, dyrektor generalny ZA Tarnów
 23. Prof. dr hab. Maria Zielecka, IOP COB Józefów
 24. Mgr inż. Tomasz Olczak, dyrektor Biura Technologii PKN ORLEN Płock
 25. Dr inż. Arkadiusz Kamiński, SITPChem Zarząd Główny, autor publikacji w „PCh”.

 

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.