ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego SITPChem, 11 czerwca 2019 r. w Warszawie

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego SITPChem, 11 czerwca 2019 r. w Warszawie

Czerwcowe posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem jest bardzo ważne w kalendarzu Stowarzyszenia, bowiem jest ono podsumowaniem merytorycznym i zamknięciem finansowym poprzedniego roku. 11 czerwca br. w Warszawie przedstawiono rozliczenie finansowe XXXI Zjazdu Delegatów SITPChem w Ustroniu-Jaszowcu we wrześniu 2018 roku oraz omówiono i zatwierdzono sprawozdanie z działalności ZG SITPChem w 2018 roku, sprawozdanie finansowe z działalności ZG w 2018 roku oraz sprawozdanie zbiorcze z działalności całego Stowarzyszenia w 2018 roku, z uwzględnieniem zbiorczego Rachunku Zysków i Strat.

Szeroko omówiono ponadto realizację działań dotyczących „Projektu strategicznej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce” oraz sprawy związane z rozpoczęciem realizacji drugiego, wspólnego z EPRD, przetargu dotyczącego wprowadzenia nowych kwalifikacji w sektorze chemicznym (łącznie z omówieniem aspektów finansowych tych przetargów).

Zaprezentowano stan realizacji uchwał XXXI Walnego Zjazdu oraz przedstawiono najważniejsze tematy związane ze współpracą z PIPC, PTChem, NOT (Konferencja „Trendy Ekorozwoju”, Kongres „Polska Chemia”, Zjazd Inżynierów Polonijnych w Krakowie, 100-lecie PTChem, Umowa o Partnerskiej Współpracy z PTChem). Podjęto dyskusję o działalności komisji i sekcji SITPChem i planowane działania na następny rok. Wspomniano o inicjatywach i stanie działań Klubu Członków Honorowych.

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.