ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Jerzy Kropiwnicki i Jerzy Klimczak na łamach Przemysłu Chemicznego

Jerzy Kropiwnicki i Jerzy Klimczak na łamach Przemysłu Chemicznego

W tegorocznym majowym wydaniu miesięcznika Przemysł Chemiczny opublikowane są bardzo interesujące materiały dotyczące bodaj najważniejszych osób w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego – Jerzego Kropiwnickiego wieloletniego prezesa i sekretarza generalnego SITPChem oraz prezesa Gliwickiego Oddziału SITPChem – pod winietą Ludzie Polskiej Chemii – i Jerzego Klimczaka, prezesa ZG SITPChem – pod winietą Wywiad z…
Jerzy Klimczak w rozmowie z redaktorem naczelnym Andrzejem Szyprowskim mówi m. in. W SITPChem przedstawiamy propozycje programowe oraz sposoby rozwiązań różnych problemów bez prowadzenia krytyki działalności w poprzednich latach, a już na pewno nie krytykując poszczególnych Koleżanek i Kolegów. Musimy także pamiętać, że wszyscy do Stowarzyszenia należymy na zasadzie dobrowolności. Staramy się troszczyć o dobrą atmosferę i koleżeńskość.(…) i dalej: Obecnie w Polsce mamy moim zdaniem trzy poważne organizacje skupiające zarówno osoby fizyczne, jak i ośrodki naukowe oraz przedsiębiorstwa z sektora chemicznego. Te trzy organizacje to Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Polskie Towarzystwo Chemiczne i Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Organizacje te łączy „chemia”. Jeśli ktoś lubi chemię, uczy się chemii, poznaje chemię, żyje chemią, pracuje z chemią i dla chemii, to znajdzie w tych trzech organizacjach coś dla siebie. Znajdzie tam dla siebie miejsce i uczeń szkoły średniej, i student, i naukowiec ze stopniem doktora czy tytułem profesora, i specjalista przedsiębiorca, a także członek kadry zarządzającej każdego szczebla. Razem te trzy organizacje reprezentują kilkaset tysięcy osób, kilkaset jednostek przemysłowych i naukowych. Tworzymy razem wielką wspólnotę i nawzajem się uzupełniamy. Ważne jest, aby być razem i wzajemnie się szanować, wspierać i ze sobą współpracować.(…) I na zakończenie: Chętnie też przypomnę Czytelnikom „Przemysłu Chemicznego”, że SITPChem jest organizacją z 92-letnią tradycją: dwa lata temu z wielkim sukcesem obchodziliśmy Jubileusz 90-lecia. To wielki kapitał, z którego czerpiemy na co dzień w naszej pracy.
(Przemysł Chemiczny 2019, 98, nr 5, s.661)

Sylwetkę Jerzego Kropiwnickiego przedstawił Jerzy Polaczek pod winietą Ludzie Polskiej Chemii. Pośród osób prezentowanych pod tą winietą, Jerzy Kropiwnicki jest niewątpliwie bardzo barwną sylwetką i znakomitym przykładem inżyniera, działacza Naczelnej Organizacji Technicznej, jak niewielu rozumiejącego i realizującego Misję ruchu stowarzyszeniowego inżynierów. Jerzy Kropiwnicki jest zaprezentowany zarówno jako doświadczony inżynier (produkcja sadzy w ZCh „Carbochem” w Gliwicach, gdzie przez wiele lat kierował laboratorium badawczym, był głównym technologiem i potem zastępcą dyrektora ds. technicznych; autorem/współautorem 50. wniosków racjonalizatorskich, z których 11 objęto patentami) i menadżer (zastępca dyrektora Instytutu Chemii Nieorganicznej w Gliwicach po upadłości „Carbochemu”, twórca wielu inicjatyw organizacyjnych, współorganizator cyklu konferencji IChN  „Szanse branży chemicznej w Unii Europejskiej”). Jerzy Kropiwnicki jest od początku swojej pracy zawodowej członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, gdzie pełnił wszystkie funkcje – od skarbnika i prezesa zarządu koła SITPChem po prezesa Zarządu Głównego SITPchem (1990-2002).  Inicjatywy i konsekwentna realizacja licznych inicjatyw (konferencje, seminaria, spotkania z ciekawymi ludźmi, wreszcie różnorodna działalność w Zarządzie Oddziału w Gliwicach we współpracy ze wspaniałym Zespołem) czynią Jerzego Kropiwnickiego niedoścignionym wzorem człowieka, inżyniera, Kolegi i Przyjaciela. Jerzy Polaczek opisuje także rodzinne historie Jerzego Kropiwnickiego… Bardzo zachęcamy do lektury i refleksji.

(Przemysł Chemiczny 2019, 98, nr 5, s.666)

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.