ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

ETCC2020 – European Technical Coatings Congress, Kraków 2020 Informacje z posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Kongresu, 4 kwietnia 2019 r.

ETCC2020 – European Technical Coatings Congress, Kraków 2020 Informacje z posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Kongresu, 4 kwietnia 2019 r.

ETCC2020 –European Technical Coatings Congress odbędzie się w dniach  2-4 września 2020 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kongres organizowany jest tradycyjnie od 70. lat w różnych krajach.  Organizatorami kongresu ETCC2020 są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem oraz Europejska Federacja FATIPEC – Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries (www.fatipec.com)

Dodatkowym atutem jest fakt przejęcia obecnie przez FATIPEC kierownictwa w Globalnej Federacji organizacji CSI – Coatings Societies International  (www.csi-coatings.org), co ułatwia potencjalne zaangażowanie w kongresie specjalistów z całego świata.

Dla zwiększenia rangi i merytorycznego poszerzenia programu, w 2012r.  tradycyjny „Kongres FATIPEC”  został zastąpiony nową formą o nazwie European Technical Coatings Congress – ETCC. Ostatni Kongres ETCC odbywał się od 27do 29 czerwca 2018 r. w Amsterdamie.

W ramach przygotowań do ETCC2020 odbywają się posiedzenia Komitetu Organizacyjnego Kongresu ETCC2020. Podczas posiedzenia 4 kwietnia 2019 r. omówiono m. in. stan realizacji zadań ustalonych w trakcie narady KOK 20.02.2019; pakiety i umowy sponsorskie oraz pakiety wystawowe oraz program kontaktów i uzgodnień odnośnie do sponsoringu. Zaproponowano sposób i realizację promocji wydarzenia w czasopismach polskich i zagranicznych, a także promocję podczas imprez organizowanych przed ETCC2020 w Polsce i za granicą. Zatwierdzono skład Komitetu naukowego ETCC2020 oraz zasady i organizację pracy. Dyskutowano o sposobie i formie zgłaszania referatów i posterów; warunki, formę, terminy, „call for papers”. Wstępnie omówiono program Kongresu, podział na sesje, godziny, materiały kongresowe. Rozważano sposoby zbierania i aktualizacji zasobów do sporządzenia listy mailingowej.

Informacje: http://etcc2020.org
Więcej https://sitpchem.org.pl

 

 

Komitet Naukowy Kongresu ETCC2020 (KNK)

 

 

Komitet Organizacyjny Kongresu ETCC2020 (KOK)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.