ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

XXVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ANTYKOROZJA, Ustroń Jaszowiec, 20 – 22 marca 2019 r.

XXVII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna ANTYKOROZJA, Ustroń Jaszowiec, 20 – 22 marca 2019 r.

 

Organizatorami Konferencji ANTYKOROZJA systemy-materiały powłoki jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Zarząd Oddziału w Gliwicach i Sekcja Ochrony przed Korozją przy ZG SITPChem wspólnie z Radą Miejską FSNT-NOT w Gliwicach.

Nad najwyższym poziomem merytorycznym Konferencji czuwa Komitet Naukowy, któremu przewodniczy prof. dr hab. inż. Witold Gnot, a wszystkie sprawy związane z przygotowanie i przebiegiem Konferencji skupiają się w Komitecie Organizacyjnym pod przewodnictwem mgr. inż. Jerzego Kropiwnickiego.

27. edycja konferencji ANTYKOROZJA świadczy o jej wysokim poziomie merytorycznym, ale też o przyjemności spotkania fachowców z całej Polski zajmujących się sprawami korozji i wzajemnej wymianie opinii oraz rozwiązywaniu problemów w towarzystwie wybitnych fachowców – z nauki i z firm przemysłowych. Najważniejsze rozważane podczas tej Konferencji zagadnienia, to materiały, systemy i technologie w świetle wymagań UE; korozja tworzyw – mechanizmy korozji; problemy korozyjne w budownictwie; ocena powłok i zabezpieczeń – metody badawczo-pomiarowe; zabezpieczenie maszyn, urządzeń i środków transportu; nowoczesne powłoki, materiały i technologie.

Komunikat i karta zgłoszenia są dostępne na stronach internetowych: www.gliwice.sitpchem.org.pl oraz www.ochronaprzedkorozja.pl

Kontakt z Organizatorami: pod telefonami (32) 231 27 26 oraz kom. 664 421 349 i 664 421 351
e-mail: sitpchem.gliwice@wp.pl

Inf. SITPChem O/Gliwice, 30.01.2019

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.