ul. T. Czackiego 3/5; 00-043 Warszawa
(22) 826 78 96
sekretariat@sitpchem.org.pl

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem z Prezesami Oddziałów w Oświęcimiu

Posiedzenie Zarządu Głównego SITPChem z Prezesami Oddziałów w Oświęcimiu

 

Drugie w tej kadencji posiedzenie Zarządu Głównego będzie wyjazdowe; spotykamy się w Oświęcimiu. Obrady będą dwudniowe, co umożliwi omówienie i przedyskutowanie najważniejszych spraw oraz zwiedzenie Zakładów Chemicznych SYNTHOS.
Przedmiotem obrad będzie przedyskutowanie i zatwierdzenie zmian w niektórych regulaminach – wobec zatwierdzenia przez KRS statutu SITPChem oraz omówienie realizacji zadań związanych ze składem i programem działania Zespołów powołanych przez ZG SITPChem 9 października br. oraz Departamentów ds. Komunikacji i do Spraw Międzynarodowych. ZG SITPchem odniesie się też do zakresu możliwej współpracy z PIPC i FSNT-NOT, po spotkaniu z kol. Prezes Mańkiewicz-Cudny na posiedzeniu Prezydium 7.11.2018 r. Omówione będą też aktywności Kolegów podczas spotkań i uroczystości w różnych miejscach w Polsce w listopadzie/grudniu’2018.
Podczas posiedzenia kol. Adam Tarniowy, gospodarz spotkania, zaprezentuje Oddział SITPChem w Oświęcimiu, wszyscy chętni odbędą wycieczkę po ZCh SYNTHOS.
Dwudniowe posiedzenie obejmuje spotkanie podczas kolacji z udziałem Prezesa Zbigniewa Warmuza z SYNTHOS SA. Posiedzenie Zarządu Głównego z prezesami Oddziałów ma na celu integrację członków SITPChem i bezpośrednie przekazywanie informacji z tego posiedzenia do Oddziałów, tak aby maksymalnie zachęcić do wspólnego działania.

(inf. SITPChem, 9.12.2018)

 

WSPÓŁPRACA

Note: Carousel will only load on frontend.